Chirurgie

Bedrijf
Afdeling Chirurgie, Universitair Medisch Centrum Groningen
Type
Specialismen
Locatie
Groningen
Branche / Vakgebied
Studenten
Vereiste taal
Nederlands
Website
https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Afdelingen/chirurgie/Paginas/default.aspx

Omschrijving

Algemene informatie:
De afdeling Chirurgie heeft ongeveer 350 medewerkers, waaronder stafleden, arts-assistenten, fellows, verpleging en verzorging en medewerkers bedrijfsondersteuning/secretaresses. 
De afdeling Chirurgie bestaat uit 6 aandachtsgebieden:
Abdominale chirurgie en Orgaandonatie en transplantatie
Hepatobiliaire Chirurgie en Levertransplantatie
Kinderchirurgie
Chirurgische Oncologie
Traumatologie
Vaatchirurgie
Klik op de specialismen voor meer informatie! 

Aanbod voor studenten:
Voucheronderwijs: voor dit onderwijs kun je momenteel terecht bij twee aandachtsgebieden van de Chirurgie: de Hepatobiliaire Chirurgie en de Chirurgische Oncologie. Zie hiervoor de website.

Profileringsonderwijs: voor tweede- en derdejaars studenten Geneeskunde is er een mogelijkheid om een stage te volgen bij een van de aandachtsgebieden van de afdeling Chirurgie. De stage van de studenten moet minimaal 84 contacturen bedragen en wordt afgesloten met een toets. Onze aandachtsgebieden zijn vrij binnen dit kader zelf vorm te geven aan het profileringsonderwijs.

Co-schappen: het co-schap Chirurgie valt onder het blok Heelkunde. De geneeskunde studenten in jaar een van hun Masterfase doen een stage van 6 weken. Externe stages die vallen onder het blok Heelkunde zijn: KNO, Anesthesiologie, Radiotherapie, Chirurgische Intensive Care en Plastische Chirurgie. In deze stage zullen vooral verslaglegging en communicatie verder ontwikkeld en getoetst worden. Een goede dossiervoering is een vereiste voor kwalitatief hoogstaande medische zorg.

Als doelstelling van de klinische stage staat consulttraining binnen een disciplinegebonden klinische setting centraal. De kern is het op hoog niveau gebruiken van het Medisch Dossier. In het Medisch Dossier c.q. de Modelstatus dient u weer te geven hoe u de Bekwaamheden in al hun Domeinen op niveau 2 beheerst.

Semi-artsstage: deze stage wordt gedaan in het zesde jaar van de opleiding. Het bevat een rompstage van 14 weken of een deelstage van 6 weken bij een aandachtsgebied van de Chirurgie. In overleg kan een bepaald aandachtsgebied gekozen worden. Een van de stafleden is eindverantwoordelijk voor de supervisie van de semi-arts. Het doel is dat de semi-arts voor het einde van zijn stage als zaalarts kan fungeren.

Wetenschappelijke stage: gedurende de Stage Wetenschap verdiept de student zich in een zelf gekozen aspect van de geneeskundige wetenschap en verricht op dat gebied wetenschappelijk onderzoek. De stage bestaat uit het doen van wetenschappelijk onderzoek gerelateerd aan de geneeskunde gedurende een periode van 20 fulltime aaneengesloten weken. De stage vindt in principe plaats in jaar drie van de Masteropleiding, maar kan in bepaalde gevallen ook voorafgaand aan het junior co-schap van het eerste jaar van de Masteropleiding worden gedaan.

Contactpersonen onderwijs & opleiding:
Mevr. A.M. Vogd-Uiterwijk : 050-3611232: a.m.vogd@umcg.nl