Klinische Genetica

Bedrijf
Afdeling Klinische Genetica, Universitair Medisch Centrum Groningen
Type
Specialismen
Locatie
Groningen
Branche / Vakgebied
Studenten
Vereiste taal
Nederlands
Website
https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Afdelingen/Genetica/patienten/poliklinieken_medgen/klinische_genetica_polikliniek/Paginas/default.aspx

Omschrijving

Algemene informatie:
Het specialisme Klinische Genetica houdt zich bezig met alle aspecten rondom erfelijkheid. De patiëntendoelgroep is breed en betreft patiënten met vragen over allerlei erfelijke aandoeningen. Het voornamelijk poliklinische specialisme kent verschillende deelgebieden, waaronder: oncogenetica, cardiogenetica, dysmorfologie, prenatale diagnostiek en neurogenetica.

Centraal staan: communicatieve vaardigheden met aandacht voor de familieanamnese, multidisciplinaire samenwerking, dysmorfologisch onderzoek/syndroomdiagnostiek, verdieping in de pathofysiologie, interpretatie van resultaten en omgaan met de uitdagingen van snel uitbreidende mogelijkheden van genetische diagnostiek (o.a. NGS) en maatschappelijke gevolgen van een (zeldzame) genetische aandoening.

Aanbod voor studenten:
Voucheronderwijs: kennis maken met het vakgebied Klinische Genetica en verdieping in specifieke onderwerpen binnen de Klinische Genetica kan door middel van voucheronderwijs. Kijk hiervoor op https://voucher.med.rug.nl. Dit onderwijs wordt individueel afgestemd naar wensen van de student. Contactpersoon is mevr. H.E. Veenstra-Knol (h.e.veenstra-knol@umcg.nl).

Co-schappen:
M1: een korte kennismaking met het specialisme. Het bestaat uit een introductie en een dagdeel meelopen op de polikliniek in het UMCG en valt binnen het blok levenscyclus.

M2: een keuze coschap van 4 weken, met (in principe) focus op de oncogenetica of cardiogenetica, dit vanwege de mogelijkheid om zelfstandig te leren counselen. Tijdens het coschap is er zeker ook ruimte om in bredere zin kennis te maken met het vak. Behalve spreekuren in het UMCG, zijn er ook mogelijkheden om een actieve rol te hebben bij spreekuren in de periferie (waaronder MCL en Isala).

M3/Semi-arts stage: deze stage wordt gedaan in het zesde jaar van de opleiding en kan bestaan uit een rompstage van 14 weken of een verdiepingsstage van 6 weken. Hierbij wordt gekozen voor een stage binnen één van de deelgebieden van de Klinische Genetica, waarbij een klinisch geneticus binnen dat deelgebied verantwoordelijk is voor de begeleiding. In een kennismakingsgesprek worden persoonlijke leerdoelen vastgesteld. Het is verstandig bij interesse ruim van tevoren te informeren naar de mogelijkheden.

Voor alle vragen omtrent co-schappen bij de Klinische Genetica kan contact worden opgenomen met de co-assistenten coördinator: mevr.  J.S. Klein Wassink-Ruiter (j.s.klein.wassink@umcg.nl).

Wetenschappelijke stage: Binnen de Klinische Genetica zijn er vele mogelijkheden tot invulling van een wetenschappelijke stage, zowel op het laboratorium genoomdiagnostiek als poliklinisch of een combinatie hiervan. Er is een aanbod van projecten die aansluiten bij de speerpunten van de afdeling; o.a. kan gedacht worden aan een stage binnen één van de ELSI-onderzoeksprojecten (Ethical, legal and social issues in clinical genetics). Meer informatie is te vinden via deze link.

Geïnteresseerde studenten kunnen voor meer informatie contact opnemen met prof. dr. I.M. van Langen, i.m.van.langen@umcg.nl. Zij kan, afhankelijk van interesse, contact leggen met verdere betrokkenen van de afdeling genetica.

Contactpersonen:
Onderwijscommissie Klinische Genetica:
(Contactpersoon) Mw. H.E. Veenstra-Knol, klinisch geneticus: h.e.veenstra-knol@umcg.nl
Mw. E.H. Gerkes, klinisch geneticus: e.h.gerkes@umcg.nl

Co-assistenten coördinator:
J.S. Klein Wassink-Ruiter, klinisch geneticus: j.s.klein.wassink@umcg.nl

Wetenschappelijke stage:
Prof.dr. I.M. van Langen, klinisch geneticus: i.m.van.langen@umcg.nl