Psychiatrie

Bedrijf
Universitair Centrum Psychiatrie, Universitair Medisch Centrum Groningen
Type
Specialismen
Locatie
Groningen
Branche / Vakgebied
Studenten
Vereiste taal
Nederlands
Website
https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Afdelingen/Universitair_Centrum_Psychiatrie/Paginas/default.aspx

Omschrijving

Algemene informatie:
De psychiatrie behoort tot de oudste en grootste medische specialismen. Psychische klachten en stoornissen komen zeer veel voor in de algemene bevolking en nog meer bij maatschappelijk kwetsbare groepen. De psychiatrie is ook voor de geneeskunde als geheel in vele opzichten relevant. Psychiatrische comorbiditeit komt zeer veel voor in algemene ziekenhuizen en verpleeghuizen. Ouderen zijn wat dit betreft een kwetsbare en tevens een snel groeiende groep. Psychische stoornissen en gedragsstoornissen van kinderen en adolescenten krijgen steeds meer aandacht. Psychiaters werken  interdisciplinair samen met andere beroepen, zoals psychologen. Vrijwel altijd maken communicatieve en psychotherapeutische aspecten deel uit van de behandeling en richt de aandacht zich niet alleen op de individuele patiënt maar ook op diens directe leefomgeving. Psychiaters zijn daardoor breed georiënteerde medisch specialisten.

Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) biedt een breed pakket aan psychiatrische basiszorg (voor de stad Groningen en directe omgeving) zowel als topreferente zorg (voor Noord-Nederland). De zorg is gericht op eerste psychosen, bipolaire en andere stemmingsstoornissen, angst- en dwangstoornissen, en ontwikkelingsstoornissen (ADHD en autistiforme stoornissen) bij volwassenen. In samenwerking met de afdeling Interne Geneeskunde is een programma somatoforme stoornissen ontwikkeld. Het UCP werkt aan een zorgprogramma voor de ouderenpsychiatrie en werkt samen met de geriatrie in het Centrum voor Ouderengeneeskunde. De consultatieve psychiatrie neemt een belangrijke plaats in in het UMCG.

Het behandelaanbod is ondergebracht in vier afdelingen: Algemene Psychiatrie, Intensieve Psychiatrie (inclusief Consultatieve Psychiatrie), Emotionele Stoornissen en Psychosen. Tevens is er een 24-uurs crisisdienst en zijn behandelondersteunende functies ondergebracht in een facilitaire eenheid.

Het hoofdthema van het wetenschappelijk onderzoek wordt gevormd door emotionele stoornissen (angst, depressie, bipolaire stoornis) in de context van de levensloop. Dit onderzoek is epidemiologisch, fundamenteel, patiëntgebonden en therapeutisch van aard en richt zich vooral op onderliggende causale en onderhoudende mechanismen. Eentweede onderzoeksthema is schizofrenie, in samenwerking met het Rob Giel Onderzoekscentrum en het NeuroImaging Centrum. Het richt zich zowel op fundamentele als op zorggerelateerde onderwerpen.

Aanbod voor studenten:
Binnen het UCP is er voor studenten een scala aan mogelijkheden. Naast de reguliere activiteiten als semi-arts- en wetenschapsstages, keuzecursussen en -projecten, allerlei JSM-activiteiten (via de JSM-website), etc. kijken we ook altijd naar de individuele wensen van de verschillende studenten. Zo worden zowel de semi-artsstages als de wetenschapsstages vaak naar persoonlijke interesses ingevuld, ook bestaat er bijvoorbeeld de mogelijkheid tot kleinere onderzoeksprojecten om eens te proeven of onderzoek iets voor jou is. Verder hebben we een intensieve samenwerking met Accare (Kinder en Jeugd Psychiatrie) en de GGZ instellingen in de regio, ook daar is veel mogelijk (bijvoorbeeld een individueel keuzeproject). Kortom er is heel veel mogelijk.

Contact:
Stuur een mail de medisch onderwijscoördinator van het UCP, Anouk Juurlink, a.m.juurlink@umcg.nl