Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde en Langdurige Zorg

Bedrijf
Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde en Langdurige Zorg, Universitair Medisch Centrum Groningen
Type
Specialismen
Locatie
Groningen
Branche / Vakgebied
Artsen, Studenten
Vereiste taal
Nederlands

Omschrijving

Algemene informatie:
De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde en Langdurige Zorg (ELZ) van het UMCG is verantwoordelijk voor het onderwijs en onderzoek in de huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde. We verzorgen onderwijs in de bachelorfase en de masterfase van Geneeskunde.  Daarnaast verzorgen wij de driejarige postacademische opleiding tot huisarts en opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. De afdeling bestaat naast de secties studentenonderwijs, huisartsopleiding, onderzoek, ouderengeneeskunde, midwifery science, Academische Huisartsenpraktijk Groningen uit twee netwerken; AHON en UNO-UMCG

Aanbod studenten:
De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde en Langdurige Zorg werkt in het studentenonderwijs mee aan de generalistische vorming van de student geneeskunde en biedt een breed programma aan. Zij is betrokken bij de organisatie van het Basiscurriculum G2020 en levert onder meer inzet bij de presentatie van de patiëntcolleges. Ook geeft zij diverse colleges binnen het onderwijs van de Learning Communities en organiseert zij Profileringsonderwijs. Tevens maakt zij opdrachten voor Bachelor Thesis & Product. Voor de masterstudenten organiseert de afdeling M2-coschappen en, indien mogelijk, M3-plekken voor semi- rts stages. Ook participeert zij in het faciliteren van wetenschappelijke M3-stages.

Zie voor meer informatie onze website, maar klik hier voor al enkele opties.

1. Profileringsonderwijs in G2020
Profileringsonderwijs heeft als doel bachelorstudenten geneeskunde te helpen zich te oriënteren op hun toekomstig medisch beroep. Tijdens profileringsprojecten (PP) en cursussen (PC) kan dat door verbreden of verdiepen: een onderwerp uitdiepen dat in de reguliere opleiding niet aan bod komt, of meer verdieping in een onderwerp dat wel aan bod komt. Je kunt meedoen in jaar 2.

Profileringscursus (PC) 
* Wetenschappelijk onderzoek in de eerstelijns geneeskunde

Profileringsprojecten (PP)
* Huisartsgeneeskunde in de dagelijkse praktijk
* Aches and Pains
* Spoedeisende huisartsgeneeskunde buiten kantooruren
* Kennismaking met ouderengeneeskunde
* De dokter als docent
* Zorgmanagement
* Patiëntreis

2. Wetenschappelijke stage
Het is ook mogelijk om je wetenschappelijke stage te doen via onze afdeling. Informatie over welke onderzoekslijnen er lopen en welke contactpersonen je hiervoor kunt benaderen vind je via de projectenlijst per vakgebied op de JSM-site. Klik hier voor de onderzoeksprogramma’s op onze afdeling. Voor algemene vragen kun je contact opnemen met dhr. H. Burger E h.burger@umcg.nl

Contact
Coördinator studentenonderwijs huisartsgeneeskunde
Mw. M.M. (Mariecke) van Bijssum-de Groot
E  m.m.van.bijssum-de.groot@umcg.nl

Coördinator studentenonderwijs ouderengeneeskunde
Mw. E. (Liesbeth) Koenderink
E   e.koenderink@umcg.nl

Algemene informatie over het specialisme ouderengeneeskunde
De specialist ouderengeneeskunde behandelt patiënten met een complexe zorgproblematiek. Meestal zijn dat kwetsbare ouderen, maar soms ook jongere patiënten met een complexe zorgvraag. De patiënten wonen in een verpleeghuis of thuis. Zij hebben behandeling nodig voor hun dementie, complexe chronische aandoeningen, revalidatie of voor alles tegelijk. Als hoofdbehandelaar werk je multidisciplinair en voer je de regie. Dat doe je in loondienst of als zelfstandig ondernemer. Als specialist ouderengeneeskunde,heb je een uitdagend en dynamisch vak. Je kijkt naar de patiënt én naar diens omgeving. Daarvoor heb je specifieke medische kennis nodig, maar ook creatief talent om complexe medische puzzels op te lossen én goede communicatieve vaardigheden. De vraag naar medische zorg voor deze patiënten neemt toe en dus blijft er genoeg werk voor specialisten ouderengeneeskunde. Het specialisme is uniek in de wereld. Daar kun je volop (wetenschappelijk) aan meebouwen! Dit maakt ouderengeneeskunde tot het specialisme van NU!

Als specialist ouderengeneeskunde werk je met patiënten die in het verpleeghuis of thuis wonen. Je maakt tijdens de opleiding kennis met
- Chronische Somatiek
- Chronische psychogeriatrie
- Geriatrische Revalidatie
- (Samen)werken in de eerste lijn
- Palliatieve Zorg.
Op die manier leer je de ziektebeelden van de oudere patiënt kennen en leer  je hoe de patiënt een zo gezond, zelfstandig en waardig mogelijk leven kan
leiden.

Overzicht van het aanbod voor studenten
Studenten kunnen op verschillende manieren kennis maken met het vak vanmde specialist ouderengeneeskunde:
- Meeloopdag: loop een dagje mee met een aios of specialist ouderengeneeskunde, 
- Online informatiebijeenkomst: Carrière in de ouderengeneeskunde 
- Lees onze blogs en actuele nieuws  
- Volg ons via sociale media: @ouderengeneeskunde.nu
- Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Contactpersoon
Wil je meer informatie over de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde? Neem dan contact op met Coby Tibben, specialist ouderengeneeskunde &
hoofd van de Opleiding Ouderengeneeskunde Groningen UMCG via opleidingouderengeneeskunde@umcg.nl.