Medische Oncologie

Bedrijf
Afdeling Medische Oncologie, Universitair Medisch Centrum Groningen
Type
Specialismen
Locatie
Groningen
Branche / Vakgebied
Studenten
Vereiste taal
Nederlands
Website
https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Afdelingen/UMC_Groningen_Cancer_Center/Over_het_UMC_Groningen_Cancer_Center/Poliklinieken/Paginas/default.aspx

Omschrijving

Website: www.medischeoncologiegroningen.nl.

Omschrijving
Medische Oncologie is het specialisme dat zich bezighoudt met zorg, begeleiding en medicamenteuze behandeling van patiënten met kanker. Er zijn veel verschillende vormen van kanker en veel verschillende behandelingen zoals chemotherapie, hormonale therapie, doelgerichte therapie en immunotherapie. Medicamenteuze behandelingen kunnen onderdeel zijn van multidisciplinaire behandelingen, dat wil zeggen vooraf of na afloop van een operatie of gelijktijdig met bestraling gegeven worden. Er wordt dan ook intensief samengewerkt met de oncologisch chirurgische specialismen en met de afdeling radiotherapie maar ook met andere vakgebieden waaronder nucleaire geneeskunde, apotheek, pathologie, etc. In het UMCG worden alle vormen van kanker behandeld en er is specifieke expertise in behandeling van zeldzame tumoren zoals testiscarcinomen, sarcomen, neuro-endocrine tumoren en hoofdhals tumoren. Bij de Medische Oncologie wordt veel onderzoek gedaan zowel in het laboratorium als in de kliniek met als doel de diagnostiek, de behandeling en de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren. Er zijn allerlei mogelijkheden voor klinische en wetenschappelijke stages en projecten, variërend van een dagje meelopen tot promotie onderzoek.

Aanbod voor studenten
Meeloopdagen
Waarin je kennis maakt met het werk op de polikliniek, op de verpleegafdeling en ervaart hoe multidisciplinair overleg  plaatsvindt om een optimaal behandeladvies voor individuele patiënten te formuleren. Gedurende een meeloopdag in het laboratorium krijg je een inkijk in één of meerdere lopende onderzoekslijnen en de rol die je als geneeskunde student daarin kunt spelen.

Semi-arts stage
Je kan (een deel van) je semi-arts stage op onze afdeling doen. Er wordt een individueel rooster gemaakt afhankelijk van de leerdoelen.

Wetenschappelijke stage
Er lopen allerlei onderzoeksprojecten die zich uitstekend lenen voor een wetenschappelijke stage. Als je interesse hebt kijken we samen wat voor onderwerp en soort onderzoek het beste bij je past.

Pilot project
Er zijn altijd mogelijkheden om met een kort onderzoeksproject kennis te maken met een specifieke onderzoekslijn en onze afdeling. Dit kan via een JSM pilot project of als los project.

Promotie onderzoek
Bij onze afdeling zijn vaak mogelijkheden voor promotie onderzoek, dit kan in de vorm van een MD/PhD traject zijn, of in een periode van 3-4 jaar na het afronden van de co-schappen. Informeer naar de mogelijkheden!

Profileringsonderwijs
Het is mogelijk om bij onze afdeling een persoonlijk profileringsproject te doen. Dit kan binnen de medische oncologie zelf of binnen de palliatieve zorg. 

Contact
Heb je vragen? Wil je een gesprek over de mogelijkheden? Stuur een email naar dr. S.F. Oosting, internist-oncoloog: s.oosting@umcg.nl en/of dr. J.J. de Haan, internist-oncoloog: j.j.de.haan@umcg.nl. Of