Transplantatie

Bedrijf
Transplantatiecentrum, Universitair Medische Centrum Groningen
Type
Specialismen
Locatie
Groningen
Branche / Vakgebied
Studenten
Vereiste taal
Nederlands
Website
https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Afdelingen/Transplantatiecentrum/Paginas/default.aspx

Omschrijving

Omschrijving
Binnen het UMCG Transplantatiecentrum worden alle vormen van orgaantransplantatie uitgevoerd. Met transplantatie van nier, lever, longen, hart, dunne darm, stamcel en cornea heeft het UMCG veel expertise opgebouwd. Alle transplantatieprogramma’s in het UMCG werken samen onder het UMCG Transplantatiecentrum. De transplantatieprogramma’s kenmerken zich met vele overeenkomsten. Ze versterken elkaar in aangrenzende en overlappende gebieden door bundeling van kennis en ervaring. Voorbeelden van deze synergie zijn de zorg na transplantatie, gezamenlijke onderzoekslijnen en centrum-georiënteerd onderwijs. Het credo van het UMCG Transplantatiecentrum geeft de essentie van deze samenwerking weer: ‘Shared care for shared organs®’. Meer achtergrondinformatie is te vinden op onze website.

Recente ontwikkelingen
Met de komst van een gezamenlijke transplantatiepolikliniek wordt optimale zorg rondom transplantatie geboden. De multidisciplinaire aanpak voor leefstijl met behulp van een ‘assessment week’ op Beatrixoord bleek als pilot succesvol en zal daarom worden voort gezet. De ontwikkeling van een leefstijlpoli komt mede voort uit dit initiatief. Ook de Organ Preservation and Resuscitation (OPR) unit is een voorziening die volop in ontwikkeling is om kwaliteit van donororganen verder te verbeteren, waardoor meer patiënten kunnen worden getransplanteerd.

Aanbod voor studenten
Congressen en symposia
Vanuit het UMCG Transplantatiecentrum worden diverse congressen en symposia georganiseerd. Vaak zijn deze toegankelijk voor studenten. Een overzicht van het scholingsaanbod is te vinden via de
onderwijsagenda.

Meeloopdagen
Het UMCG Transplantatiecentrum omvat transplantatieprogramma’s zoals hart, long, lever, nier pancreas en dunne darm en stamceltransplantatie. Binnen deze programma’s werkt een breed scala aan medisch specialisten zoals transplantatie chirurgen (thorax-, abdominaal- en vasculair chirurgen), internisten, nefrologen, longartsen, cardiologen, intensivisten, anesthesisten en hematologen. Naast de specialisten zijn vele andere disciplines betrokken zoals transplantatiecoördinatoren, orgaanperfusionisten, verpleegkundig specialisten, transplantatieverpleegkundigen, diëtisten, fysiotherapeuten en maatschappelijk werkers. Meeloopdagen met één van de transplantatieprogramma en/of een bepaald specialisme worden gecoördineerd vanuit het Transplantatiecentrum(zie contactpersoon). NB: Het aantal meeloopdagen is afhankelijk van bezetting. Instemming gaat altijd in samenspraak met één van de genoemde programma’s / specialismen.

Wetenschappelijke stage
Het is mogelijk om binnen het UMCG Transplantatiecentrum een wetenschappelijke stage te voltooien. Dit gaat altijd gepaard met een vooraf geformuleerde onderzoeksopdracht. Afhankelijk van deze opdracht wordt een programma ingericht. Voorafgaand aan een wetenschappelijke stage vindt een sollicitatie plaats. NB: Stageopdrachten zijn afhankelijk van het aanbod van de individuele transplantatieprogramma’s.

Promotie onderzoek
Binnen de betrokken programma’s is mogelijkheid voor promotie onderzoek, zowel in de vorm van een MD/PhD traject als na het afronden van de master. Sollicitatie en coördinatie gaat vanuit de transplantatieprogramma’s.

Contact
| drs. R.J. Groothuis | Stafadviseur onderwijs, kwaliteit en patiëntveiligheid |
| UMCG Transplantatiecentrum | AB10 | kamer U 4.135 |
| Hanzeplein 1 | Postbus 30 001 | 9700 RB Groningen |
| Telefoon (050) 36 10650 | e-mail r.j.groothuis@umcg.nl |
| www.transplantatiecentrum.umcg.nl | Twitter@GTCumcg |