Semi-arts stage verdieping: Interne

Bedrijf
Wilhelmina Ziekenhuis Assen
Type
Stage- en onderzoeksplaatsen
Locatie
Assen
Branche / Vakgebied
Studenten
Vereiste taal
Nederlands
Website
https://www.wza.nl/werken-en-leren/vacatures/

Omschrijving

Semiarts stage Interne geneeskunde/IC Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Algemene informatie ziekenhuis
Met ongeveer 285 bedden en 1200 medewerkers is het WZA volgens landelijke normen een middelgroot ziekenhuis. Het WZA staat in het hart van onze regio. Om die regio optimaal te bedienen doen we als vanouds
waar we in uitblinken: we hebben korte lijnen, we tonen onze betrokkenheid, en we bieden efficiënte en veilige zorg. Boven alles staat dat de kwaliteit van het WZA méér dan gewoon goed moeten zijn. Verbeteren en vernieuwen is daarom onlosmakelijk verbonden aan het werken in het WZA.
Het WZA wil een volwaardig basisziekenhuis blijven voor inwoners van Assen en omgeving. Dat betekent 24/7 SEH-zorg, verloskundige zorg, een basis-IC en een goed toegeruste OK. Samenwerking met huisartsen en andere zorgaanbieders uit de regio is bij dit alles onze sleutel tot succes. De zorgvraag en de wensen van onze patiënt zijn daarbij leidend.

Algemene informatie interne geneeskunde/IC
De maatschap bestaat uit 11 personen , waarvan 8 internisten waaronder 2 intensivisten en 3 MDL- arts.
 
De verpleegafdeling, A1, bestaat uit ongeveer 20 bedden. Op deze afdeling worden patiënten met gevarieerde interne ziektebeelden opgenomen. Er is geen zaalarts of ANIOS. De intensive care heeft capaciteit voor 5-6 beademingsbedden, er is mogelijkheid voor dialyse.

Capaciteit
Er is plaats voor twee semiartsen op de afdeling interne geneeskunde. Op de intensive care is ruimte voor één semiarts.

Omschrijving / inhoud van de stage
Alle onderdelen van de interne geneeskunde zijn vertegenwoordigd. Patiënten worden opgenomen op de interne afdeling A1. Hier kunnen +/- 20 patiënten worden opgenomen. Ook de patiënten met gastro-enterologische aandoeningen liggen op deze afdeling. Hierdoor komt de semiarts in aanraking met een breed scala aan interne ziektebeelden. Op de afdeling vinden ook diagnostische ingrepen als beenmergpuncties, ascitesdrainages plaats. De semiarts wordt in de gelegenheid gesteld deze verrichtingen te leren. Dit geldt ook voor de vene- en arterie puncties bij de patiënten op de afdeling. Er zijn geen arts-assistenten op de afdeling aanwezig. Bij de opgenomen patiënten doet de kliniek internist de supervisie van de semiarts. De semiarts krijgt de verantwoordelijkheid voor gemiddeld acht patiënten De semiarts houdt de status bij en de dagelijkse digitale overdracht. Ontslagbrieven worden voorbereid.

Week Programma verpleegafdeling interne/ MDL
8.45-9.00 uur: Verpleging meldt aan semi-arts om acute zaken van de nacht.
Patiënten die in de avond /nacht zijn opgenomen worden bezocht door semi arts voorafgaande aan
de visite, en voorbereidt voor de visite.
10.30 exact start papieren visite; ( behalve vrijdag)
- Semiarts en verpleging hebben visite voorbereid , casus wordt volgens protocol besproken.
- Aanwezig internist, semi-arts en verpleegkundige, nadien gezamenlijk visite lopen.
Maandag en donderdag: ook transfer en fysiotherapie aanwezig.
dinsdag: microbioloog. (dan eerst de patiënten met infectie problemen bespreken.)
- Alle patiënten worden minstens 1 x op een dag door de internist gezien na de papieren visite.
- Indien patiënten op buiten gewesten liggen, wordt in de ochtend door internist visite gelopen.
Tussen de middag
- 12.45 uur: röntgen bespreking; op dinsdag en donderdagmiddag
- 12.45-13.30 uur: Op vrijdag grote visite: aanwezig: 2 internisten, ( kliniek internist en
internist die weekend dienst heeft) semi-artsen en verpleegkundige.
15.00-17.00 uur : internist beschikbaar voor A1
Logistiek afdeling:
- O.a familie gesprekken, in uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld bij specifieke oncologische of
hematologische problematiek) kan, na overleg, een gesprek door iemand anders worden gedaan.
- z.n. patiënten her beoordelen, supervisie semiartsen, ontslagbrieven en medicatie accorderen.
- In ieder geval aan einde van de middag nog standaard langs lopen voor eventuele aanvullende
vragen en beleid voor de avond/nacht.
- Semi-arts: maakt en mailt actuele patiënten overzicht door naar dienstdoende en loopt langs SEH
voor overdracht.
- Eenmaal per week half uur onderwijs aan M3 en M1 co assistenten. Tijdstip in overleg te
bepalen.
- Per vrijdag einde van de middag patiënten op naam weekend internist zetten (door
secretaresse A1)
In het WZA is tevens een afdeling waar chemotherapie wordt gegeven, een scopiecentrum en een
dialyse afdeling en natuurlijk een polikliniek. Op de polikliniek zijn junior coassistenten aanwezig.

Programma
De deelstage intensive care wordt begeleid door de twee internist-intensivisten. De semiarts loopt dagelijks  visite langs patiënten samen met de verpleegkundige. Dagelijks wordt de specialist geïnformeerd door de semiarts over de situatie van de patiënt. Er is een dagelijks MDO op de IC.
 
Programma
Dagelijks om 08:25 uur: ochtendrapport
Drie keer per week röntgenbespreking van klinische patiënten
Op maandag: oncologiebespreking
Op dinsdag eens per maand: hematologie bespreking
Op woensdag om 12:30 uur: interne/chirurgische bespreking
Op woensdag eens per twee tot drie maanden om 17:00 uur: necrologiebespreking

Informatie, coördinatie en aanmelding
Voor meer inhoudelijke informatie kan contact opgenomen worden met:
- dr. Janneke Swart-Heikens, internist voor de interne geneeskunde: janneke.swart@wza.nl
- drs. Johan Lutisan, internist/intensivist voor de IC: johan.lutisan@wza.nl

Sander de Hosson, longarts, vervult de functie van affiliatiecoördinator in het WZA en Maria Hauer is coördinator. Voor aanmelding en informatie over de planning: co-onderwijsbureau@wza.nl of telefoonnummer: 0592-325816.