Hulp nodig?

Heb jij als geneeskundestudent hulp nodig?
Hieronder vind je een aantal belangrijke contactgegevens. 

Spoedgevallen
Voor medische hulp: 0900 9229 – Doktersdienst Groningen (alleen in de avonduren en weekenden)
Bij zelfmoordgedachten: 0900 0113 of 113.nl – 113 Zelfmoordpreventie
Stichting 113 Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor preventie van suïcide.

Studieadviseurs (UMCG)
ContactgegevensStudieadviseurs | studieadviseur@umcg.nl of boek direct een afspraak via gerardtvs.youcanbook.me / hillymast.youcanbook.me / emaar.youcanbook.me. Zie ook deze link voor RUG-brede informatie voor extra ondersteuning.

Studieadviseurs zijn ook voor problemen in de persoonlijke sfeer en psychische problemen. Studieadviseurs zijn vertrouwenspersonen, ze luisteren en geven informatie, advies en ondersteuning. Eventueel verwijzen ze ook door, naar workshops en trainingen, maar ook naar (student)psychologen of studentendecanen. Studieadviseurs zijn er ook voor studenten die iemand kennen die het moeilijk heeft.

Student Service Center (RUG)
Contactgegevens: +31 50 363 8066, ssc-info@rug.nl
Het SSC is een centrum voor alle studenten en promovendi aan de RUG. Het centrum biedt verscheidene vormen van studentenbegeleiding. Studentenpsychologen kunnen studenten ondersteunen en begeleiden op het gebied van mentale problemen zoals depressies en burn-out.

Vertrouwenspersoon 
Contactgegevens Rijksuniversiteit Groningen: +31 50 3635435, m.h.j.renker@rug.nl
Contactgegevens UMCG: vertrouwenspersoon@umcg.nl
Het eerste aanspreekpunt voor medewerkers en studenten die ongewenst gedrag of ongelijke behandeling ervaren, die misstanden in de organisatie zien of vermoeden of die betrokken zijn in een conflict in de werksituatie. De Vertrouwenspersoon kan medewerkers of studenten na een eerste informeel gesprek ondersteunen en begeleiden bij het indienen van een formele klacht of melding. Meer informatie vind je hier (RUG)

Via deze link kun je meer informatie vinden omtrent studentenwelzijn.