Mastercommissies

Misschien is het nu nog een beetje een ver-van-je-bed-show, maar ook in de master biedt Panacea genoeg mogelijkheden om actief te worden bij een commissie. Zo kan je bijdragen aan de evaluatie van het masteronderwijs of helpen bij het organiseren van leerzame of juist ontspannende activiteiten voor co-assistenten.

De Co-outdagcommissie: Co-out
Deze commissie organiseert een dagje uit voor alle eerstejaars masterstudenten, om hen een onvergetelijke dag te geven tussen de coschappen door! 

De Masterraad: MR
De masterraad is de jaarvertegenwoordiging van de eerstejaars masterstudenten. Deze commissie organiseert allerlei verschillende activiteiten (het masterraad symposium, maandelijkse borrels voor de masterstudenten, lezingen en cursussen), maar draagt ook hun steentje bij in de evaluatie van het onderwijs van hun jaarlaag. 

De Commissie Semi-arts en Onderzoek: CSO
De CSO is de jaarvertegenwoordiging van de derdejaars masterstudenten. Zij organiseren ook allerlei verschillende activiteiten zoals lezingen, borrels en een co-outdag. Ook deze commissie is nauw betrokken bij de evaluatie van het onderwijs van hun jaarlaag.