Landelijk

  

Interfacultair Medisch Studentenoverleg (IMS)
Het Interfacultair Medisch Studentenoverleg is de centrale Nederlandse medezeggenschap organisatie voor medische studenten. De stichting is opgericht in 2018 en een resultaat van de fusie tussen het Landelijk Overleg CoAssistenten (LOCA) en het Landelijk Medisch Studenten Overleg (LMSO).

Elke zes weken komen vertegenwoordigers van de verschillende Universitair Medische Centra (UMC’s ) samen om direct en indirect alle geneeskundestudenten in Nederland te vertegenwoordigen. De vertegenwoordigers zijn studentbestuurders of leden uit de medezeggenschap zoals assessoren, onderwijsleden van de faculteitsvereniging of leden van studenten- of co-raden.

De samenkomst van organisatorische koplopers van alle verschillende faculteiten maakt het IMS een uniek en belangrijke organisatie. Onder leiding van een zevenkoppig bestuur zet het IMS zich in om de kwaliteit en het beleid van het medisch onderwijs te waarborgen en, zo nodig, te verbeteren.
Kwesties die spelen in de opleidingen Geneeskunde worden gesignaleerd en onderzocht, waarna er actief wordt gezocht naar een oplossing. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld het nieuwe Raamplan voor artsen, de tegemoetkoming voor coassistenten en de instroom van studenten in de opleiding.

Vanuit de M.F.V. Panacea zijn de Commissaris Bacheloronderwijs en de Commissaris Masteronderwijs en Carrière aanwezig met een afvaardiging vanuit ProMed.
Kijk voor meer informatie over het IMS op de website of op de Facebookpagina.