Voortgangstoets

Kijk hier de Voortgangstoets na! Onze module berekent voor jou de score en zal je een indicatie van het percentage geven. Belangrijk om te vermelden is dat de sleutelfouten en wijzigingen in de antwoordsleutel hierin niet worden meegenomen.

LET OP: je meetmoment hangt af van je studiejaar. De laatste VGT is voor eerstejaars studenten dus meestal meetmoment 4. Voor tweedejaars is deze dan meetmoment 8, enz.


Hoger scoren voor je Voortgangstoets?
Bestel Compendium Geneeskunde nu op https://www.compendiumgeneeskunde.nl
Hét overzicht van de Geneeskunde!