Over de Vereniging

For the English website, click here!

Voor sommigen bestaat het studentenleven alleen uit collegebanken, tutorgroepen en studieboeken. Studenten die beter kijken zullen echter merken dat er in je studiejaren veel meer te halen valt dan een diploma! Panacea geeft je de mogelijkheid je te ontspannen en sociale contacten op te doen. Bovendien geeft onze vereniging je de kans om je persoonlijke interesses te ontplooien en je te orienteren buiten je eigen vakgebied... 

M.F.V. Panacea
De Medische Faculteitsvereniging Panacea is opgericht in 1987 en behartigt de belangen van geneeskunde studenten in Groningen. Iedereen die de studie geneeskunde volgt in Groningen kan dan ook lid worden van de M.F.V. Panacea. De vereniging, die is vernoemd naar de Griekse godin van de remedie, is tegenwoordig gevestigd in de kelder van het faculteitsgebouw. 

Studievereniging
Zoals uit bovenstaande alinea al blijkt is Panacea een faculteits- ofwel studievereniging. Aan de ene kant behartigt ze de belangen van de studenten, door onder andere het evalueren van het onderwijs en het onderhouden van contact met de faculteit en de docenten, maar aan de andere kant probeert ze ook nog iets extra's te geven aan de studietijd door het organiseren van allerlei activiteiten. 

Panacea is dan ook zeker géén studentenvereniging. Dit betekent dat je zowel lid kunt worden van faculteitsvereniging Panacea als van een studentenvereniging. 

Activiteiten
Panacea organiseert een groot aantal verschillende activiteiten. De jaarlijkse introductie voor alle eerstejaars studenten die georganiseerd wordt door de Panacea Introductie Commissie (PanIC) is hoogstwaarschijnlijk de eerste activiteit waar je mee te maken zult krijgen, maar zeker niet de enige! 

Afgezien van de introductie kent Panacea namelijk een heel aantal borrels en feesten (waaronder het Oktober revolutie-feest), een gala en vele andere activiteiten. Deze activiteiten liggen niet alleen op het gebied van sport en spel (denk aan een paintball, de Gotcha-games en het meedoen aan de Batavierenrace), maar ook op cultureel vlak (zoals een musical en een kookworkshop). Wanneer je van reizen houdt kun je je hart ophalen bij de buitenlandse reis, de ski-reis of het zeilweekend, en wanneer je graag iets goeds wil doen voor de medemens kun je onder andere terecht bij het benefiet-feest. Als laatste kent Panacea ook op het gebied van onderwijs een heel aantal activiteiten; deze geven je de kans je ook naast je eigenlijke studie te verdiepen in het vak geneeskunde. Zo kun je een EHBO-cursus volgen, je carrière uitstippelen op de Medische carrièredag en tijdens het symposium alles te weten komen over een bepaald medisch onderwerp. 

De voordelen
Een lidmaatschap van Panacea biedt je vele voordelen, zoals: 

  • Korting op studieboeken en instrumenten, zoals stethoscopen en reflexhamers
  • Gereduceerd of gratis toegang tot alle door Panacea georganiseerde activiteiten
  • Gebruik maken van de op Panacea aanwezige faciliteiten, zoals computers, printers, het kopieerapparaat en dergelijke
  • De mogelijkheid samen met studiegenoten actief te worden in een commissie, werkgroep of onderwijsvertegenwoordiging
  • Sociale contacten, mooie ervaringen en veel plezier
Hoe word je lid van Panacea?
Wanneer je je inschrijft om geneeskunde te gaan studeren in Groningen krijg je automatisch informatie over Panacea toegezonden. Hierbij wordt aangegeven op welke manier je lid kunt worden van de M.F.V. Panacea en welke voordelen het lidmaatschap je biedt. 

Om lid te worden van Panacea betaal je eenmalig een lidmaatschapsgeld van € 90,-. Dit lidmaatschap geldt vervolgens voor je hele studietijd, waarmee je dus in principe € 15,- per studiejaar betaalt. Ook als zij-instromer kun je lid worden van de vereniging; voor de vier studiejaren die je dan bij geneeskunde doorloopt betaal je eenmalig € 60,-. 

Omdat het lidmaatschap van Panacea je recht geeft op korting op studieboeken kun je je alleen al in je eerste jaar een bedrag besparen dat het lidmaatschapsgeld ruim overtreft. 

Hoe is Panacea opgezet?
Zoals iedere vereniging wordt ook de M.F.V. Panacea draaiende gehouden door een bestuur. Deze bestaat uit zeven functies.

Als eerste is er het dagelijks bestuur, dat bestaat uit de functies van Voorzitter, Secretaris en Penningmeester. Zij zorgen voor de algemene zaken en de coördinatie van de vereniging. Alle overige zaken vallen onder een van de vier commissarissen uit het bestuur. Voor alle interne zaken en het coördineren van de verschillende commissies is er één Commissaris Interne. Daarnaast is er een Commissaris Externe die alle externe relaties (waaronder de contacten met de sponsoren) onderhoudt en een Commissaris Onderwijs die zorgdraagt voor het evalueren van het bacheloronderwijs en ontwikkelingen binnen de studie in de gaten houdt. Als laatste is er de Commissaris Master en Carriére die zich ontfermt over het masteronderwijs, de Co-raden en het contact binnen de ziekenhuizen.

Het bestuur coördineert en controleert dus de commissies en onderwijsvertegenwoordigingen, maar wordt op haar beurt weer in de gaten gehouden door de Raad van Toezicht en Advies en door een Kascontrolecommissie. Bovendien moet het bestuur ook haar verantwoording afleggen aan de Algemene Ledenvergadering. Deze wordt tenminste twee keer in het jaar gehouden en is toegankelijk voor alle leden van de M.F.V. Panacea. Tijdens deze ALV geven de bestuursleden een overzicht van hun werkzaamheden, worden de leden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen de vereniging en krijgen ze de kans om hierover hun mening te geven.