Carrière avond

Carrière avond Oorlogsgeneeskunde

Op 13 september organiseert de M.F.V. Panacea een mini-symposium specifiek gericht op het thema oorlogsgeneeskunde! De avond zal beginnen met een heerlijke soep van de Soepwinkel met brood. Vervolgens zullen verschillende mensen komen spreken en workshops geven over de verschillende kanten van geneeskunde op militair vlak. Ze komen eigen hun eigen ervaringen vertellen en nemen je mee op hun uitzendingen. Daarnaast zal Hannah van den Ende komen vertellen over de medische geschiedenis in de Tweede Wereldoorlog en zal Kapitein Ingelise Nieuwenhuijse komen spreken over het Calamiteitenhospitaal in Utrecht. Dit alles tezamen voor maar €4,-!

Het programma van deze avond zal er als volgt uit zien:

18.00 - 18.30: Ontvangst met broodjes
18.30 - 19.10: Hannah van den Ende (Medische Geschiedenis WOII)
19.15 - 19.45: Workshopronde 1
19.45 - 20.00: Koffiepauze
20.00 - 20.30: Workshopronde 2
20.45 - 21.30: Gerry Kremer (Eigen ervaringen in Srebrenica)

Geef bij je inschrijving je voorkeur op voor de 2 workshoprondes, dan proberen wij daar zoveel mogelijk rekening mee te houden bij de indeling!
De plenaire sessies zullen plaatsvinden in de Boeringzaal en de ontvangst zal ook zijn bij de ruimte voor de Boeringzaal!

Plenaire sessie 1: De Medische Geschiedenis in WOII
Hannah van den Ende is arts en medisch historica. In 2015 promoveerde zij op de geschiedenis van de Joodse artsen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Haar boek, met de titel 'Vergeet niet dat je arts bent', vertelt het verhaal van de lotgevallen en dilemma's van dokters in een extreme oorlogssituatie. Collega's van weleer die zelf slachtoffer van vervolging en industriële volkerenmoord waren, maar tegelijkertijd als arts een unieke positie hadden. Zij droegen enerzijds de loodzware verantwoordelijkheid voor hun vervolgde patiënten en genoten anderzijds dankzij hun beroep enkele voorrechten. Daarmee konden zij zichzelf en anderen soms redden, niet zelden met behulp van onorthodoxe medische middelen.

Plenaire sessie 2: Indrukwekkende eigen ervaringen als chirurg
Gerry Kremer is bijna 30 jaar in de Chirurgie werkzaam is geweest, waarvan 15 jaar bij Defensie als Traumachirurg met 4 uitzendingen naar Biosnie, waaronder Srebrenica, en uitzendingen naar Irak en Afghanistan. Hij zal  uitgebreid over zijn indrukwekkende ervaringen vertellen.

Workshop 1: Het Calamiteiten hospitaal
Het Calamiteitenhospitaal, in het UMC Utrecht, is een unieke voorziening voor de onmiddellijke opvang van slachtoffers onder bijzondere omstandigheden. Het is een samenwerkingsplatform Defensie (Centraal Militair Hospitaal) en het UMC Utrecht, waar de uitzonderlijke situatie tot de norm verheven is en voorbereiding op rampen en grootschalige opvang dagelijkse routine. De combinatie met een groot academisch ziekenhuis, een militair ziekenhuis, een traumacentrum en het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) biedt niet alleen de infrastructuur, maar ook de benodigde expertise.
Kapitein Ingelise Nieuwenhuijse zal komen vertellen hoe het er in het calamiteiten hospitaal aan toe gaat en alle vragen hierover beantwoorden!

Workshop 2: Militaire geneeskunde, wat is het verschil
Overste Jan Roodenburg heeft in 1976, gedurende de Koude Oorlog, zijn dienstplicht vervuld bij de 41e Pantser Brigade in Seedorf (BRD). Daarna is hij in het AZG, nu UMCG in opleiding gegaan tot Kaakchirurg en heeft zich gespecialiseerd tot Kaakchirurg - Oncoloog. In 1995 is hij benoemd tot hoogleraar Maxillofaciale Oncologie. Naast de complexe patiëntenzorg begeleidt hij promovendi, is hij opleider kaakchirurg - oncoloog en heeft hij diverse bestuurstaken in de Hoofd- Halsoncologie binnen het UMCG, regionaal, nationaal en internationaal bekleed.
Na de eerste oefening is hij bij Defensie reserve officier gebleven en heeft de rang van Luitenant Kolonel. Hij heeft de functie van Clinical Director bij 400 Geneeskundig Bataljon. In die functie is hij betrokken bij de opleiding van personeel van veldhospitalen en het opstellen de werkwijze voor deze eenheden. Daarnaast is hij betrokken bij de opleiding van de Algemeen Militair Arts (AMA) op het gebied van aangezichtsletsel en faciale infecties. Hij is course director, instructor en lid van de stuurgroep Battlefield Advanced Trauma Life Support (BATLS). In de voordracht wordt ingegaan op enkele typisch militaire aspecten van de militaire geneeskunde.

Workshop 3: Ervaringen Luchtmacht
Martje Grootaarts is nu psychiater op een forensisch psychiatrische kliniek maar heeft voor haar opleiding psychiatrie op het UCP 10 jaar bij de Luchtmacht gewerkt als Algemeen Militair Arts.  In die tijd is zij 3 keer uitgezonden geweest naar Irak en 1 keer naar Afghanistan voor 3 weken. Zij zal haar ervaringen bij de Luchtmacht vertellen en vertellen hoe het is om als vrouwelijke AMA aan het werk te zijn!