Commissiesollicitaties

Wil jij graag een commissie doen? Schrijf je dan gauw in en geef je voorkeur op! Je wordt dan vanzelf gebeld door de commissie voor een afspraak!
Voor de volgende commissies zoeken we nieuwe leden:

 

De Activiteitencommissie: AkCie
De AkCie staat garant voor de organisatie van diverse activiteiten. Voorbeelden zijn een dagje walibi, een liftwedstrijd en uiteraard verschillende themafeesten, zoals “Outer Space, this party is gonna be out of this world!”, “Hard to Ghetto!” en een fantastisch eindfeest aan het einde van het collegejaar.

De Almanakcommissie: AlmanakCie
Deze commissie zorgt er ieder jaar weer voor dat er een gratis almanak uitkomt waarin alle Panacealeden staan met naam, adres, telefoonnummer en pasfoto. Hierdoor is het een prachtig en onmisbaar boekwerk voor elke geneeskundestudent. Ook bevat de almanak de vele bijdragen van alle commissies van de M.F.V. Panacea, disciplinegroepen, studenten en gastauteurs.

De Alumni- en Carrièrecommissie: ACC
De ACC organiseert activiteiten voor studenten in hun masterfase en afgestudeerde dokters, in de hoop een brug te slaan tussen deze twee groepen. Dit doen ze in samenwerking met de Alumnivereniging Antonius Deusing (AD)! In November zal tevens het Lustrum van AD plaatsvinden, waarbin je als ACC ook een rol speelt.  Daarnaast houdt de ACC zich bezig met het onderhoud en de uitbreiding van de carrièrepagina, waarbij ze direct contact hebben met verschillende specialismen in het UMCG.

De Buitenlandse Reiscommissie: BRC
Verre reizen met een medisch tintje liggen voor de medische studenten binnen handbereik dankzij de BRC. In voorgaande jaren zijn er reizen georganiseerd naar onder andere: Sofia, Zagreb, Bologna, Newcastle, Toscane, Istanbul, Berlijn, Budapest, Krakau, Barcelona, Praag, Warschau en afgelopen jaar naar Madrid en Valencia.

De Commissie College Carrousel: CCC
Ieder jaar komen honderden 4-VWO leerlingen naar Groningen om de medische faculteit te leren kennen. Om de scholieren een zo goed mogelijk beeld te geven van de verschillende studies organiseert de CCC een veelzijdige rondleiding en workshops. Daarnaast organiseert de CCC ieder jaar een ouderdag, zodat de studenten hun ouders ook kunnen laten zien waar ze tijdens hun studie mee bezig zijn.

De Co-outdag Commissie: Co-outdag (Voor M1 studenten uit het UMCG)
Jaarlijks wordt er DÉ Co-outdag van het UMCG georganiseerd door deze commissie, waarvoor alle M1 studenten vrij krijgen. Deze fantastische dag wordt altijd afgesloten met een diner en afgekocht feest in samenwerking met de Co-raden vanuit Assen en het Martiniziekenhuis!

FarmaCie-Medicijnen (FaMe)
Een commissie bestaande uit 3 farmacie en 3 geneeskunde studenten, die samen een avond organiseren die in het teken staat van een medischonderwerp, interessant voor zowel geneeskunde en farmaciestudenten, om de intergratie tussen artsen en apothekers te bevorderen


Galabalcommissie: GalaCie
Strak in rokkostuum en baljurk speelt deze commissie het iedere keer weer klaar.  Deze commissie verzorgt het iedere keer weer magische galabal. 

De Panaceaband: ‘Hart Geruis’
De M.F.V. Panacea heeft een eigen band die alleen uit geneeskundestudenten bestaat. Deze band treedt op tijdens verschillende activiteiten van de M.F.V. Panacea, maar bijvoorbeeld ook bij de Bachelor-buluitreiking.

Jaarvertegenwoordiging jaar 1: JV 1
De JV1 is hèt aanspreekpunt voor eerstejaars Bachelorstudenten geneeskunde met betrekking tot het onderwijs. Tevens organiseren zij verschillende leuke activiteiten!

Medical Aid by Student Help: MASH
Elk jaar zorgt deze commissie voor de inzameling, verpakking, transport en  verscheping van medische artikelen voor een ziekenhuis in Tanzania.

De Medische Carrière Dag commissie: MCD
Het jaarlijkse congres dat door de MCD georganiseerd wordt gaat over de moeilijkheden en mogelijkheden na onze opleiding. Je kunt op deze dag interessante lezingen en workshops bijwonen.

De Musicalcommissie: MusicalCie
Eens in de twee jaar wordt er een Panaceamusical georganiseerd, met zowel een cast als een orkest bestaande uit geneeskundestudenten. Afgelopen jaar heeft  de musical “Aïda” geschitterd in de Stadsschouwburg. Voorbeelden van andere musicals die opgevoerd zijn, zijn “Copacabana”, “Fame”, “Hair”, “The Wiz” en “Beauty and the Beast”.

De PanEssay
De PanEssay is het verenigingsblad van de M.F.V. Panacea, dat vier keer per jaar verschijnt. Ze hebben ook een website, waar allerlei grappige en interessante artikelen op te vinden zijn. Vrijwel alle stukken worden voor en door studenten geschreven. Onderwerpen zijn onder andere Panacea-activiteiten, het onderwijs, de gezondheidszorg en allerlei ingezonden artikelen.

Premaster Geneeskunde Commissie (PMGcie)
De PMG commissie organiseert verschillende activiteiten voor de PMG-groep en bestaat uit 3 leden!
 

De Fotocommissie: Pan-F
Bij alle activiteiten van de M.F.V. Panacea worden foto’s gemaakt door de Pan-F. De foto’s kunnen worden bekeken op de website van de M.F.V. Panacea. De Pan-F verzorgt ook de meeste foto’s in de PanEssay en de almanak.


De Panacea Introductiecommissie: PanIC
De PanIC verzorgt ieder jaar de introductie voor de nieuwe eerstejaars. Deze  commissie bestaat altijd uit zestien eerstejaarsstudenten van het vorige jaar. Tijdens de introductie zorgt de PanIC ervoor dat de nieuwe studenten zich thuis gaan voelen in de faculteit en bij de M.F.V. Panacea.


De Sportcommissie: SpoCo
Deze commissie organiseert diverse sportieve activiteiten. De ski-reis, het beachvolleybaltoernooi en deelname aan de Batavierenrace zijn jaarlijks terugkerende activiteiten. Ook worden verschillende activiteiten zoals schaatsen, paintballen en een voetbaltoernooi georganiseerd.

De Tropengeneeskundecommissie: Tropen
Deze commissie organiseert het keuzeproject “Tropengeneeskunde”. Ieder jaar kiezen veel tweede- en derdejaarsstudenten voor verdieping in dit deel van de geneeskunde.

De Urgente Geneeskunde Commissie: UrgenCie
Deze commissie organiseert EHBO-cursussen voor geneeskundestudenten. Daarnaast verzorgen ze workshops over verscheidene aspecten van de acute hulpverlening zoals brandwonden, gipsen en hechten.

Year Representation (YR) 1 and 2
The Year Representation fort he international students, for year 1 and 2!


Voor de volgende commissies kun je al interesse tonen door een voorkeur op te geven, deze sollicitaties zullen pas plaatsvinden in januari!:
- Benefiet Commissie (BeCO)
- Symposiumcommissie (SympCie)
- Musicalcommissie (MusicalCie)
- Cultuur Commissie (CuCo)

Tevens zullen de sollicitaties voor de Masterraad (M1) en Commissie Semi-arts en Onderzoeksstage (M3) als uitzondering door het jaar heen plaatsvinden! Houd onze site dus goed in de gaten mocht je hier interesse in hebben!

Liefs,

BP’17