Vereniging

De Medische Faculteitsvereniging Panacea (M.F.V. Panacea) is de studievereniging voor alle Geneeskundestudenten van Groningen. Het is de grootste medische faculteitsvereniging in Nederland en ook een van de grootste studieverenigingen in Groningen. De M.F.V. Panacea telt namelijk bijna 3800 leden! Dit is haast vanzelfsprekend, gezien de vele voordelen die het lidmaatschap met zich mee brengt. 

In 1987 begint de geschiedenis van de M.F.V. Panacea. Op 20 augustus werden de statuten ondertekend met als grootste doel "de bevordering van een goede communicatie tussen en de behartiging van de belangen van studenten die voor de studie geneeskunde zijn ingeschreven aan de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen". Vanaf 1992 is deze ideologie uitgebreid en is naast het behartigen van de belangen toegevoegd: "het studeren van Geneeskunde te Groningen bijzonder maken door het relevanter, leuker en makkelijker te maken. Een goede balans tussen professionaliteit en gezelligheid staat hierbij centraal."

De M.F.V. Panacea staat bekend om haar diverse aanbod aan activiteiten. Zo organiseert de M.F.V. Panacea eens in de twee jaar een musical, elk jaar een groots gala, de buitenlandse reis en verschillende culturele en sportieve activiteiten. Dat de M.F.V. Panacea een studievereniging is, blijkt uit de enorme betrokkenheid van de vereniging bij het onderwijs en de organisatie studiegerelateerde evenementen. Meer medisch-gerelateerde evenementen zijn de Medische Carrièredag, het Symposium en de vele workshops en cursussen, zoals EHBO, bloedprikken, hechten en sollicitatie workshops. Het is natuurlijk ontzettend leuk om aan al deze activiteiten deel te nemen en des te leuker is het om deze zelf te organiseren. De M.F.V. Panacea kent ruim dertig commissies met meer dan 250 actieve leden die zich hiermee bezig houden.