Allergologie

Bedrijf
Afdeling Allergologie, Universitair Medisch Centrum Groningen
Type
Specialismen
Locatie
Groningen
Branche / Vakgebied
Studenten
Vereiste taal
Nederlands
Website
http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Afdelingen/Allergologie/Paginas/allergologie_home.aspx

Omschrijving

Algemene informatie:
De afdeling allergologie is onderdeel van de interne geneeskunde. Binnen de afdeling wordt zorg verleend aan patiënten met allergische aandoeningen. Hieronder vallen het atopiesyndroom (allergisch astma, hooikoorts, eczeem), voedselallergie, insectengifallergie, geneesmiddelenallergie, allergische huidaandoeningen, urticaria en angioedeem. Er worden met name veel patiënten gezien met anafylactische reacties.

De afdeling heeft een erkend Expertisecentrum voor Mastocytose.

De werkzaamheden vinden vooral poliklinisch plaats, waarbij op het functiecentrum allergologie onderzoek en behandeling plaatsvindt. Het onderzoek bestaat uit diverse provocatie testen zoals met insecten, geneesmiddelen, voedsel en inhalatie allergenen, huidtests, en longfunctietests, en provocatieonderzoek.

Een deel van de patiënten wordt gezien tijdens groepsspreekuren, waarbij uitgebreide voorlichting gegeven wordt over de allergische aandoening waarvoor verwezen is. De behandeling bestaat o.a. uit immunotherapie. Voorts is de afdeling allergologie betrokken bij patiënten met mastocytose. Voor deze groep patiënten vervult het UMCG een landelijke centrumfunctie. De research binnen de afdeling is vooral gericht op insectengifallergie en mastocytose. 

Aanbod voor studenten:
Voor belangstellende studenten is het mogelijk om:
- Mee te lopen met een spreekuur, vooral de collectieve spreekuren zijn erg leerzaam voor studenten geneeskunde. Denk met name aan hen die huisarts willen worden, dan wel orgaanspecialist zoals longarts, KNO-arts en dermatoloog. Maar ook als je het gewoon nog niet weet. Je mag zelfstandig patiënten zien onder zorgvuldige supervisie. 
- Te participeren in wetenschappelijk onderzoek: er zijn veel verschillende mogelijkheden. Zie hiervoor ook de JSM-site, maar je kunt ook direct contact opnemen.
- Een semi-arts stage (20 weken) te volgen, dan wel een specialisatiefase hierin (met die kanttekening dat 6 weken in de praktijk te kort is, en verlenging zich beter leent tot het zelfstandig vervolgen van patiënten).

Contact:
Belangstellenden kunnen contact opnemen met:
- Dr. J.N.G. Oude Elberink, j.n.g.oude.elberink@umcg.nl, vooral als het gaat om onderzoek
- Dr. G. J. Jonker, g.j.jonker@umcg.nl, vooral als het gaat om de semi-arts stage
- H.SM. Smidt-Huizinga PA, h.d.m.smidt@umcg.nl, als het gaat om meelopen met de collectieve spreekuren