Anesthesiologie

Bedrijf
Afdeling Anesthesiologie, Universitair Medisch Centrum Groningen
Type
Specialismen
Locatie
Groningen
Branche / Vakgebied
Studenten
Vereiste taal
Nederlands
Website
https://www.umcg.nl/NL/UMCG/niet_medisch/AIOS_UMCG/specialisme/anesthesiologie/Paginas/default.aspx

Omschrijving

Algemene informatie:
De afdeling Anesthesiologie werkt met ongeveer 250 mensen (ca. 75 stafleden, ca. 75 arts-assistenten en ca. 100 anesthesiemedewerkers) zelfstandig binnen een van de modernste operatiecomplexen, met 23 OK’s en een 24-uurs recovery. Het UMCG is een universitair ziekenhuis dat op een breed gebied topklinische zorg biedt. Daardoor is er een maximale variatie aan specialismen en dus ook aan anesthesietechnieken. De afdeling vervult diverse onderwijs-inhoudelijke en organisatorische rollen het curriculum G2020. Het onderzoek van de afdeling is ingebed in de onderzoeksschool GUIDE (Groningen University Institute for Drug Exploration) van de Graduate School of Medical Sciences van de RuG. Er wordt onderzoek gedaan op klinisch, farmacokinetisch, farmacodynamisch en technologisch gebied.

Aanbod voor studenten:
Om kennis te maken met het vak anesthesiologie wordt aan tweede- en derdejaars studenten geneeskunde de mogelijkheid geboden om een dag mee te lopen met een anesthesioloog (in opleiding). Voor tweedejaars studenten is het mogelijk om een profileringsproject te doen en voor derdejaars studenten is het mogelijk om een bachelorproject te doen op de afdeling Anesthesiologie. Ook is het voor M3-studenten mogelijk om een semi-arts stage of onderzoeksstage te lopen van beiden 20 weken en tevens is het mogelijk om op de afdeling Anesthesiologie een schakeljaar te lopen.

Contact:
Voor een dag meelopen kun je je aanmelden bij: d.meun@umcg.nl
Voor het lopen van een semi-arts stage van 20 weken (c.q. rompstage van 14 weken of verdiepingsstage van 6 weken) of een schakeljaar kun je eveneens contact opnemen met: d.meun@umcg.nl
Voor het lopen van een onderzoeksstage van 20 weken, kun je contact opnemen met: r.spanjersberg@umcg.nl