Bedrijfgeneeskunde

Bedrijf
Afdeling Bedrijfgeneeskunde, Arbo- en Milieudienst
Type
Specialismen
Locatie
Groningen
Branche / Vakgebied
Studenten
Vereiste taal
Nederlands
Website
http://www.rug.nl/about-us/organization/bureau-of-the-university/amd

Omschrijving

Algemene informatie:
De Arbo- en Milieudienst is de gecertificeerde interne arbodienst van de Rijksuniversiteit Groningen. Deze dienst adviseert de universiteit over veiligheid, gezondheid en welzijn bij het werk. Het onderdeel gezondheid wordt verzorgd door 3 bedrijfsartsen, 2 bedrijfsmaatschappelijk werkers, een bedrijfsverpleegkundige, een doktersassistente en een bedrijfsfysiotherapeut. Verzuimbegeleiding is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden, maar ook preventieve taken horen daarbij.  Daaronder vallen bijvoorbeeld health checks en ergonomisch werkplekonderzoek. Belangrijke thema’s zijn psychische arbeidsbelasting, healthy ageing en duurzame inzetbaarheid. Daarbij richt de bedrijfsarts zich niet alleen op de inviduele medewerker. Indien mogelijk wordt ook geprobeerd om signalen uit deze individuele contacten naar het groeps- of bedrijfsniveau te vertalen: zijn er trends te ontdekken, zijn er aanwijzingen dat bepaalde problemen in bepaalde groepen veel voorkomen, en welke actie kan daarop worden ondernomen?

Aanbod voor studenten:
Voor studenten die willen kennismaken met het werkveld van de bedrijfsarts bestaat de mogelijkheid om eens een dag mee te lopen. Een programma kan dan in overleg worden vastgesteld. 

Contact:
Stuur een mail naar p.a.flach@rug.nl