Intensive Care

Bedrijf
Afdeling Intensive Care Volwassenen, Universitair Medisch Centrum Groningen
Type
Specialismen
Locatie
Groningen
Branche / Vakgebied
Studenten
Vereiste taal
Nederlands
Website
https://www.umcg.nl/NL/Zorg/Ouderen/zob2/Intensive_care_voor_volwassenen_ICV/Paginas/default.aspx

Omschrijving

Op de afdeling Intensive Care Volwassenen (ICV) lopen studenten vanaf het eerste jaar in de Bachelor tot aan het einde van de Master mee op de afdeling. De een loopt een dag mee, de ander een aantal weken, de een in de kliniek en de ander voor wetenschappelijk onderzoek. Wil jij hier meer over weten en met ons in contact komen, kijk dan op onze Facebook-pagina, lees dit document of zoek contact via icvonderwijsbureau@icv.umcg.nl.

Algemene informatie:
De ICV bestaat op dit moment uit vier units met maximaal 48 bedden. Per jaar worden op de ICV ongeveer 3600 patiënten opgenomen. De helft wordt opgenomen na een geplande operatie inclusief openhartchirurgie, orgaantransplantatie (hart, long, lever, nier, pancreas, darm), neurochirurgie en gastro-intestinale chirurgie. De andere helft komt ongepland, bijvoorbeeld na een (neuro)trauma, met een neurologische aandoening, of met sepsis, leverfalen en andere acute aandoeningen.
Al deze patiënten worden intensief bewaakt en behandeld en van een of meerdere organen kan de functie geheel of deels worden overgenomen. Dat maakt de ICV een hoogtechnologische afdeling, met veel patiënten, met uiteenlopende aandoeningen, waar samen geprobeerd wordt de patiënt een kans op genezen te geven. Het werken op de ICV is bijzonder.

Op de afdeling Intensive Care Volwassenen werken velerlei medewerkers, waaronder intensivisten, Intensive Care- verpleegkundigen, arts-assistenten van verschillende specialismen zoals Anesthesiologie, Interne Geneeskunde, Spoedeisende Geneeskunde, Cardiologie en Chirurgie, fellows in opleiding tot intensivist, verpleging en verzorging, stafmedewerkers en secretaresses.

Aanbod voor studenten:
De ICV is actief betrokken in het onderwijs. Zo geven we les in de verschillende Learning Communities in de Bachelor, participeren we in de Medicine In Contextweken, zijn intensivisten mentor van wetenschappelijke stagisten en organiseert een intensivist het onderwijs voor zij-instromers. In de Master zien we studenten in M1 en M3. De laatste tijd zijn drie tot vier M3 studenten als semi-arts werkzaam op een van de vier units. Daarnaast zijn we vertegenwoordigd in de OpleidingsCommissie Geneeskunde.

Voucheronderwijs: De ICV heeft nu drie voucheractiviteiten. Je kunt met een voucher een dag in het weekend meelopen met een intensivist en het team dat die dag werkt. Je mag een dagdeel meekijken bij het simulatieonderwijs en leert zo nog meer over ABCDE en krijgt daarbij persoonlijke uitleg van een intensivist. Tot slot bestaat de mogelijkheid om samen met een intensivist  je eerste college voor te bereiden en te geven, natuurlijk over een onderwerp van de intensive care. Voor onze vouchers: klik hier.

Co-schappen: Studenten die tijdens hun Master op de Interne Geneeskunde of de Chirurgie lopen kunnen gedurende die periode op de ICV werken. Dat is in M1. Tijdens dit co-schap loop je mee op een van de vier units en ben je actief betrokken bij alle activiteiten op de afdeling. Onder supervisie van een arts-assistent, fellow of intensivist doe je onderzoek bij  je patiënten, bespreek je je bevindingen en voer  je je bevindingen in in het elektronische dossier. Als je het echt in je vingers hebt, kan je je eigen patiënt tijdens het centrale overleg (MDO) bespreken met de artsen van alle units om zo misschien aanvullende inzichten te krijgen die je dan weer meeneemt naar de afdeling.

Semi-artsstage: Deze stage wordt gedaan in het zesde jaar van de opleiding. Het bevat een rompstage van 14 weken of een deelstage van zes weken op de ICV. Een van de intensivisten is eindverantwoordelijk voor de supervisie van de semi-arts. Het doel is dat de semi-arts zo veel mogelijk actief deelneemt aan de zorg voor de patiënten op een van de units van de ICV. Natuurlijk altijd onder supervisie van een intensivist. Je kunt bij ons een hoop zien en leren.

Wetenschappelijke stage: Gedurende de Stage Wetenschap verdiept de student zich in een zelf gekozen aspect van de geneeskundige wetenschap en verricht op dat gebied wetenschappelijk onderzoek. De stage bestaat uit het doen van wetenschappelijk onderzoek gerelateerd aan de geneeskunde gedurende een periode van 20 fulltime aaneengesloten weken. De stage vindt in principe plaats in het derde jaar van de Masteropleiding, maar kan in bepaalde gevallen ook voorafgaand aan de Master.

Opleiding:
Hoe word je een intensivist: De Intensive Care-geneeskunde vormt een eigen kennisdomein waarvoor een specifieke opleiding vereist is. De opleiding tot intensivist duurt twee jaar en staat open voor anesthesiologen, internisten, chirurgen, longartsen, neurologen en cardiologen. Een intensivist in opleiding is dus altijd al een medisch specialist of een AIOS aan het eind van de opleiding van een van de moederspecialismen. Een medisch specialist die in opleiding is tot een aandachtsgebied wordt ook wel ‘fellow’ genoemd.

In Nederland kan in negen ziekenhuizen de opleiding worden gevolgd, waaronder het UMCG. Geheel volgens de richtlijnen van o.a. het Europese COBATRICE-programma worden onze intensivisten volgens het competentiemodel opgeleid. In een opleiding gestuurd vanuit eindtermen, zoals het vroeger was, lag de nadruk vooral op medisch handelen en enigszins op communicatie. In het moderne opleiden komen de andere belangrijke competenties: samenwerken, leiderschap, wetenschap, maatschappelijk handelen en professionaliteit duidelijker aan bod. En dat is belangrijk, want je behoort als intensivist niet alleen een bekwaam medicus te zijn maar ook goed in de andere rollen die je kunt hebben: zoals professional, collega, leidinggevende, bestuurder, adviseur, bemiddelaar, docent of onderzoeker. Het belang van deze rollen wordt onder meer duidelijk in het kader van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs & opleiding, organisatie, en  -niet onbelangrijk- patiënttevredenheid en -veiligheid.

Contactpersonen onderwijs & opleiding:
Dr. Iwan van der Horst, cardioloog-intensivist
Prof. dr. Jaap Tulleken, internist-intensivist
Email: icvonderwijsbureau@icv.umcg.nl