Keel-, Neus-, Oorheelkunde

Bedrijf
Afdeling Keel-, Neus-, Oorheelkunde, Universitair Medisch Centrum Groningen
Type
Specialismen
Locatie
Groningen
Branche / Vakgebied
Studenten
Vereiste taal
Nederlands
Website
http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Afdelingen/Keel_Neus_en_Oorheelkunde_KNO/Paginas/default.aspx

Omschrijving

Algemene informatie:
De afdeling Keel-,  Neus- en Oorheelkunde (KNO) staat bekend als een dynamisch, gevarieerd en uitdagend vak. KNO is het specialisme dat zich bezighoudt met aandoeningen en ziekten van keel, neus en oren bij patiënten van alle leeftijden. Minder bekend is dat het specialisme zich bezighoudt met aandoeningen van de hals- en speekselklieren, slikstoornissen, duizeligheid, allergieën en communicatieve stoornissen. Tevens maakt het Universitair Audiologisch Centrum Groningen deel uit van de afdeling KNO. KNO heeft als speciaal aandachtsgebied de diagnostiek en behandeling van tumoren in het hoofd-halsgebied. Andere speciale aandachtsgebieden zijn aandoeningen van de schedelbasis en gehoor-, stem- en taalstoornissen.

Onderwijs en wetenschappelijk onderzoek hebben hoge prioriteit binnen de afdeling KNO. Co-assistenten worden met veel enthousiasme gesuperviseerd door staf als arts-assistenten. Dit uit zich in een voor co-assistenten zeer prettige en uitdagende omgeving.

Aanbod voor studenten:
Om erachter te komen of je KNO-arts wilt worden, biedt de afdeling KNO-heelkunde de mogelijkheid van een keuzeproject persoonlijke profilering. Gedurende 2 weken bestaat de mogelijkheid je als student te oriënteren en verdiepen in de KNO-heelkunde. Neem voor informatie hierover contact op met de onderwijscoördinator.

In het eerste masterjaar bestaat de mogelijkheid gedurende 6 weken stage te lopen op de afdeling KNO-heelkunde. Indeling vindt plaats op het onderwijssecretariaat van de afdeling chirurgie. Tijdens deze stage zal je kennismaken met de kliniek tijdens de spreekuren op de polikliniek, op de verpleegafdeling en ook op het operatiecomplex of het dagbehandelingcentrum.

Op de afdeling KNO-heelkunde wordt de semi-arts stage ingevuld als een klinische stage op de verpleegafdeling gedurende 14 weken. Dat betekent dat er in beginsel geen operatieve vaardigheden zullen worden opgedaan. Als semi-arts voer je zelfstandig patiëntenzorg uit op de verpleegafdeling onder supervisie van de zaalarts en de zaalsupervisor. Als semi-arts heb je een deel van de patiënten op de verpleegafdeling onder je hoede. Onder supervisie zal de semi-arts alle voorkomende werkzaamheden rondom deze patiënten verrichten. Denk hierbij aan het opnemen van patiënten, presenteren van patiënten tijdens besprekingen en tijdens de visite, wondverzorging, ontslagbrieven schrijven enzovoort. 

In jaar 3 van de masteropleiding, of in bepaalde gevallen voorafgaand aan de junior coassistentschappen, is het mogelijk gedurende 20 weken wetenschappelijk onderzoek te verrichtingen naar een zelf gekozen aspect binnen de KNO-heelkunde. Het onderzoek kan alleen worden uitgevoerd op basis van een van tevoren goedgekeurde aanvraag, welke de student in overleg met de begeleiders maakt.

Ook als je onderzoek wilt doen naast je studie zijn daar mogelijkheden voor binnen de afdeling KNO-heelkunde.

Contact: 
Stuur een mail naar onderwijscoördinator op de afdeling KNO-heelkunde is dr. R. Hofman,  r.hofman@umcg.nl