Medisch Onderwijs

Bedrijf
Centrum voor Innovatie en Onderzoek van Medisch Onderwijs, Universitair Medisch Centrum Groningen
Type
Specialismen
Locatie
Groningen
Branche / Vakgebied
Studenten
Vereiste taal
Nederlands
Website
http://oornon.umcg.nl/nl/Kwaliteit_Innovatie/cio_med_ond/Paginas/default.aspx

Omschrijving

Onderzoek van medisch onderwijs
Binnen de onderzoeksgroep Learn (Lifelong Learning, Education & Assessment Research Network) wordt onderzoek gedaan naar medisch onderwijs. De vraag ‘Hoe kunnen we het beste studenten laten leren om een goede dokter te worden?’ staat daarbij centraal.

Het LEARN’s onderzoeksprogramma heeft drie grote thema’s:
(1) Lifelong Learning, Learning Environments and Assessment
(2) Medical Skills Acquisition, Simulation and Training
(3) Curriculum Development, Implementation and Evaluation.

(1) Lifelong Learning, Learning Environments and Assessment
Het eerste thema is bijv. bezig met wat een omgeving een goede leeromgeving maakt en welke (praktijk)beoordelingen  studenten uitdagen tot actieve zelfregulatie zodat de basis voor een levenslang leren als professional wordt gelegd. Projecten in dit thema onderzoeken de beginselen en de effecten van verschillende leermethoden waaronder werk-gebaseerd leren, probleemgestuurd leren (PBL) en competentiegericht leren. De studies binnen dit thema richten zich typisch:
- Het meten van leerprocessen en de resultaten van het leeromgevingen
- Het begrijpen van student-betrokkenheid, -motivatie, -welbevinden en studie gedrag
- Het effect van toetsing op het leerproces en kennisontwikkeling.

(2) Medical Skills Acquisition, Simulation and Training
Het tweede thema richt zich op het verwerven van medische vaardigheden middels simulatie en instructie, zoals:
- Interactie tussen declaratieve kennis en procedurele kennis
- Ontwerp voor vaardigheidstraining
- Ontwerp en ontwikkeling van simulatie/games.

Dit thema beperkt zich niet tot traditionele praktische/technische vaardigheden, maar ook vaardigheden uit verschillende andere CanMEDS competenties gebieden, zoals communicatie en leiderschap komen aan bod.

(3) Curriculum Development, Implementation and Evaluation
Het derde thema bevat (besluitvorming) veranderingsprocessen in verband met innovatie en ontwikkeling van curricula, curriculum uitvoering en kwaliteitsborging en evaluatie. De studies binnen dit thema richten typisch op:
- Leiderschap in verandering van de educatieve projecten
- Toepassen van de best beschikbare wetenschappelijke gegevens in onderwijs voor werkers in de gezondheidszorg
- (design-based/action onderzoek op) specifieke innovaties, zoals de programmatische beoordeling, 'dedicated schakeljaar', longitudinale professionele ontwikkeltrajecten, et cetera.

We verwelkomen studenten geneeskunde die interesse hebben in onderwijs en opleiding om bij onze onderzoeksgroep LEARN onderzoek te doen. LEARN bestaat uit een multidisciplinair team van zo’n 9 principal investigators en ruim 35 promovendi. Ons internationale netwerk is groot dus ook stagemogelijkheden bij andere instituten in het buitenland behoort tot de mogelijkheden.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met prof. Jaarsma, hoofd van de onderzoeksgroep LEARN, via e-mail: a.d.c.jaarsma@umcg.nl.