Plastische Chirurgie

Bedrijf
Afdeling Plastische Chirurgie, Universitair Medisch Centrum Groningen
Type
Specialismen
Locatie
Groningen
Branche / Vakgebied
Studenten
Vereiste taal
Nederlands
Website
https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Afdelingen/Plastische_chirurgie/Paginas/default.aspx

Omschrijving

Plastische chirurgie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met het operatief creëren of herstellen van vorm en functie van het lichaam. Hierbij gaat het om de behandeling van aangeboren of later verkregen afwijkingen en verminkingen of gebreken.

Als afdeling van het UMCG zien we het als onze missie om hoogstaande en veilige zorg te leveren op vrijwel het volledige terrein van de plastische chirurgie. Dit geldt voor zowel de mono- als multidisciplinaire zorg die we leveren.

We bedienen primair de stad Groningen en de noordelijke provincies, maar waar nodig het gehele land. Een belangrijk deel van onze activiteiten richt zich op topreferente en topklinische zorg, die past bij onze speerpunten, maar we leveren ook basiszorg en zijn 24 uur per dag beschikbaar voor spoedgevallen. We doen volop wetenschappelijk onderzoek op een aantal onderdelen van ons vak en lopen zo voorop op ons vakgebied.

We onderscheiden binnen ons specialisme 5 thema's. Deze thema's lopen als een rode draad door onze patiëntenzorgactiviteiten, ons onderzoek en de opleiding van de volgende generatie plastisch chirurgen.

De thema's zijn:
- algemene plastische chirurgie
- hand- en polschirurgie
- mammachirurgie
- hoofd-halschirurgie
- esthetische chirurgie

Klik hier voor meer informatie.

Studenten die interesse hebben in een stage wetenschap en/of semi-artsstage, meeloopmomenten of onderzoek kunnen contact opnemen met het secretariaat Plastische Chirurgie (e.e.sijbesma@umcg.nl) voor het bespreken van de mogelijkheden.