Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde

Bedrijf
Afdeling Huisartsgeneeskunde, Universitair Medisch Centrum Groningen
Type
Specialismen
Locatie
Groningen
Branche / Vakgebied
Artsen, Studenten
Vereiste taal
Nederlands

Omschrijving

Algemene informatie:
De afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het UMCG is verantwoordelijk voor het onderwijs en onderzoek in de Huisartsgeneeskunde. We verzorgen onderwijs in de bachelorfase en de masterfase van Geneeskunde. Daarnaast verzorgen wij de driejarige postacademische opleiding tot huisarts. De afdeling kent 6 secties: 
·         Studentenonderwijs Huisartsgeneeskunde
·         Huisartsopleiding UMCG
·         Onderzoek
·         Academische Huisartsenpraktijk Groningen
·         Ouderengeneeskunde
·         Midwifery Science

Aanbod studenten:
Een derde tot een vierde deel van de basisartsen kiest voor het vak huisartsgeneeskunde. De overige studenten werken later samen met huisartsen. Kennis van de huisartsgeneeskunde is dan ook voor alle medisch studenten van belang. De afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde probeert de geneeskundestudent een breed programma aan te bieden. Zij is betrokken bij de organisatie van het Basiscurriculum G2020 en levert onder meer inzet bij de presentatie van de patiëntcolleges. Ook geeft zij diverse colleges binnen het onderwijs van de Learning Communities en organiseert zij individuele profileringsprojecten (IPP), en een individuele profileringscursus (IPC). Tevens maakt zij opdrachten voor de JSM-bachelorstudenten.
Voor de masterstudenten organiseert de afdeling M2-coschappen en M3-plekken voor semi-arts stages. Ook participeert zij in het faciliteren van wetenschappelijke M3-stages. Samen met de beroepsopleiding levert zij een bijdrage in het schakeljaar huisartsgeneeskunde.

Zie voor meer informatie onze website, maar klik hier voor al enkele opties.

1. Profileringsonderwijs in G2020
Profileringsonderwijs heeft als doel bachelorstudenten geneeskunde te helpen zich te oriënteren op hun toekomstig medisch beroep. Tijdens profileringsprojecten (PP) en cursussen (PC) kan dat door verbreden of verdiepen: een onderwerp uitdiepen dat in de reguliere opleiding niet aan bod komt, of meer verdieping in een onderwerp dat wel aan bod komt. Je kunt meedoen in jaar 2.

Profileringscursus (PC) 
In deze cursus ga je aan het werk met wetenschappelijk onderzoek in de huisartsgeneeskunde. Voordat je begint, word je ingedeeld in een van de vijf onderzoekslijnen die bestaan bij de afdeling Huisartsgeneeskunde van het UMCG, namelijk: Buik-/bekkenproblematiek, Oncologie, COPD/Astma/Allergie, Geestelijke gezondheidszorg en Ouderengeneeskunde.

Profileringsprojecten (PP)
* Huisartsgeneeskunde in de dagelijkse praktijk
* Aches and Pains
* Spoedeisende huisartsgeneeskunde buiten kantooruren


2. Wetenschappelijke stage
Het is ook mogelijk om je wetenschappelijke stage te doen via onze afdeling. Informatie over welke onderzoekslijnen er lopen en welke contactpersonen je hiervoor kunt benaderen vind je via de projectenlijst per vakgebied op de JSM-site.

3. Schakeljaar huisartsgeneeskunde
De afdeling Huisartsgeneeskunde adviseert een schakeljaar huisartsgeneeskunde als voorbereiding op de huisartsopleiding. Deelname aan het schakeljaar is geen garantie voor toelating tot de opleiding. Het schakeljaar geeft kandidaten die wel worden toegelaten de ruimte voor individuele verdieping tijdens de opleiding. Er worden jaarlijks vier informatiebijeenkomsten georganiseerd. Je kunt je hiervoor opgeven bij de contactpersoon

Contact
Coördinator Studentenonderwijs
Mw. M.M. (Mariecke) van Bijssum-de Groot
E  m.m.van.bijssum-de.groot@umcg.nl
Verdere contact informatie zie onze website.