UrgenCie EHBO herhalingscursus

Om onze EHBO’ers competent te houden moet er elk jaar een herhalingscursus worden gevolgd. Meld je daarom nu aan voor de herhalingscursus! Deze cursus is voor mensen waarvan het EHBO-diploma de komende maanden verloopt of net is verlopen. De cursus is op 23 maart van 18:00 tot 21:30. Tijdens deze avond wordt alle theorie goed doorgenomen en is er genoeg ruimte om te oefenen. De kosten zijn €35 euro.

-----------------------------------

To keep our first aiders competent, a refresher course must be followed every year. Sign up now for the refresher course! This course is for people whose first aid diploma expires in the coming months or has just expired. The course is on 23 march from 18:00 to 21:30. During this evening all theory will be discussed and there will be enough time to practice. The costs are €35 euro.