Naar het buitenland

Op deze website kun je meer informatie vinden over de masterfase. De leidende en meest geupdate informatie is te vinden op Study Info.

Mocht je je wetenschappelijke stage in het buitenland willen doen, maar je weet niet waar je dat kunt doen, dan zijn er verschillende manieren om je daarop te oriënteren en/of dat te realiseren.

Het uitgangspunt dient je inhoudelijke belangstelling te zijn en van daaruit te gaan zoeken. Kortom: je vraagt je eerst af wat je (ongeveer) wilt gaan doen, en daarna waar

De meest voor de hand liggende (en succesvolle) strategie is gebruik te maken van de connecties van artsen/onderzoekers van het UMCG of geaffilieerde ziekenhuizen. Waarschijnlijk ken je er daar al een aantal van, en hopelijk ook in het specialisme waarin je je onderzoek wilt gaan doen. Zo niet, dan is je eerste opdracht daar contact mee te leggen.

Om een voorbeeld te noemen: wanneer je onderzoek wilt gaan doen naar een bepaald aspect van de ziekte van Parkinson, dan zoek je uit welke neuroloog daar meer van weet en aan hem of haar leg je uit wat je ruwe plannen zijn en vraag je naar goede ziekenhuizen of universiteiten om dat te gaan doen. De betreffende neuroloog is vrijwel altijd aangesloten bij een internationaal netwerk en goed op de hoogte van waar je dat onderzoek zou kunnen uitvoeren. Hij/zij kent daar ook collega’s rechtstreeks, en niet zelden is hij/zij bereid je bij hen te introduceren.

Een andere optie om te informeren bij studenten die je voorgingen naar het buitenland. Het International Office houdt daarvan administratie bij. Ook kan je stageverslagen inzien via Study Info.

Ook kun je letten op de announcements op de Student Portal. Onder ‘Nice to know’ verschijnen (on)regelmatig berichten over wetenschappelijke stages in het buitenland.

De faculteit beschikt over een netwerk aan institutionele partners, maar deze zijn vooral van belang voor klinische stages (M2 en semi-artsstage in M3). Voor wetenschappelijke stages is een samenwerkingsovereenkomst niet nodig. Onderzoekssamenwerking is veelal ‘thema-specifiek’ en onttrekt zich dus aan die brede partnerships. In het onderzoek gaat het vaak om individuele contacten, bepaald door een gedeelde interesse. En van deze contacten kun je dus het beste gebruik maken voor je wetenschappelijke stage.   

Heeft dat kans van slagen? Zeker! Jaarlijks slagen 60-70 studenten erin hun wetenschappelijke stage in het buitenland te doen. Buitenlandse supervisors weten dat de RUG een uitstekende reputatie heeft. Wanneer RUG-studenten geneeskunde ook nog eens door een collega worden voorgedragen en die student is bereid 5 maanden mee te werken binnen een daar lopende onderzoekslijn, dan is dat voor de buitenlandse supervisor heel aantrekkelijk.

Praktische informatie
Op de Student Portal staat veel informatie over buitenlandstages in het algemeen. Er staat onder andere duidelijk op wat je vantevoren moet regelen voordat je naar het buitenland gaat (zoals een taal- of tropencursus) en welke stagemogelijkheden er allemaal zijn in de master.

Je kunt via de volgende link zien met welke universiteiten in de wereld de RUG een partnerschap heeft.  Bovendien staan op onze carrièrepagina verschillende stage- en onderzoeksplaatsen in het buitenland. Neem hier vooral eens een kijkje!