KTC: Blokken

Beweging
Het blok Beweging bestaat voornamelijk uit neurologie en psychiatrie. Andere onderwerpen in dat blok zijn oogheelkunde en reumatologie. De klinische stages die horen bij beweging zijn dan ook neurologie, psychiatrie, orthopedie en oogheelkunde. Je leert tijdens het KTC het onderzoek van de comateuze patient, oogheelkundig onderzoek, neurologisch onderzoek, onderzoek van de wervelkolom, knie en heup.

Geneeskunde
Het blok Geneeskunde gaat over de interne geneeskunde. Dus cardiologie, longgeneeskunde, maag-darm-lever, hematologie, enzovoort. Na dit blok ga je dan ook op heel diverse plaatsen klinische stage lopen. Centraal in dit blok staat het internistische onderzoek en de tractus anamnese. Tijdens het blok geneeskunde leer je het onderzoek van de buik, long, hart en dergelijke.

Heelkunde
Het blok Heelkunde gaat natuurlijk over de chirurgie. Hier wordt veel algemene ziektebeelden besproken die chrirugisch behandeld moeten worden, maar ook veel oncologie. Ook de KNO-heelkunde speelt in dit blok een grote rol en er wordt dan ook fanatiek geoefend met een otoscoop, spatel en neusspeculum. Stages heelkunde worden op de chirurgie, IC, KNO, maar ook op de anesthesiologie en radiologie gelopen.

Levenscyclus
Het blok Levenscyclus gaat natuurlijk over kindergeneeskunde, gynaecologie en ook over de urologie. Onderzoeken als het vaginaal toucher, speculum onderzoek en de bevalling leer je in dit blok. Het coschap in dit blok loop je op de kindergeneeskunde, urologie of gynaecologie/obstetrie.

Klik hier voor een lijst met afdelingen bij welke je per blok geplaatst kunt worden voor je kliniekperiode!