Toetsing

Het gehele jaar M2 bestaat uit (minimaal) tien coschappen. Bij aanvang van elk coschap dien je leerdoelen te formuleren. Tijdens het coschap ontvang je in ieder geval de volgende beoordelingen: praktijkbeoordeling (2x) en logboekbeoordeling (2x). Daarnaast dien je twee 6Steps te maken per coschap tenzij je een vak volgt waarbij dit lastig is zoals anesthesiologie. Aan het eind van elk coschap ontvang je een eindbeoordeling waarbij gekeken wordt naar de leerdoelen en in hoeverre je jezelf daarin ontwikkeld hebt. Tevens krijg je op dat moment te horen of je ‘not on track’ (d.w.z. cijfer 5 of lager), ‘on track’ (d.w.z. cijfer 6/7/8) of ‘fast on track’ (d.w.z. cijfer 9 of 10) bent. De beoordelaar vinkt alleen een vakje aan en geeft géén cijfer. Wanneer je drie coschappen gevolgd hebt, stuur je een formulier naar de affiliatiecoördinator die bepaalt welk cijfer je krijgt. Hierbij wordt uitgegaan van de ingevulde formulieren dus het is belangrijk dat dit uitgebreid en goed gebeurt. Wanneer je alle coschappen gevolgd hebt, heb je uiteindelijk drie cijfers ontvangen.