Klinische les

Op deze website kun je meer informatie vinden over de masterfase. De leidende en meest geupdate informatie is te vinden op Study Info

De Klinische les
Een onderdeel van je semi-arts stage is de Klinische les. In de digitale handleiding te vinden op Study Info staat uitgelegd wat die klinische les precies inhoudt en wat je ervoor moet doen. De klinische les is niet heel veel werk, het is vooral belangrijk om een casus uit te kiezen die behapbaar is, en een waar je een goede les uit kan trekken.

In een klinische les beschrijf je een casus, uitgewerkt met literatuurgegevens. De casus moet gaan over een patiënt die je zelf gezien hebt op de poli, OK, of op de afdeling. Het idee achter de klinische les is dat je als bijna basisarts beschikt over voldoende klinisch inzicht om de bijzonderheden van de betreffende geschiedenis te herkennen en te beschrijven op het niveau van een basisarts. Bij de keuze voor een bepaald onderwerp is het belang van de les die eruit getrokken wordt doorslaggevend. 

De faculteit let streng op de vorm van je stuk. Let hier dan ook goed op bij het afronden van je stuk. Zorg voor de juiste marge, nummer je pagina’s en gebruik het juiste lettertype. De verdere indeling van de klinische les staat vermeld in de handleiding. 

Je moet je klinische les in het Nederlands schrijven, tenzij je de faculteit om een uitzondering hebt gevraagd, of in het geval van een stage in het buitenland, of wanneer je de Engelstalige bachelor hebt gevolgd en Nederlands niet je moedertaal is. De kern van de klinische les bedraagt ongeveer 4 pagina’s, exclusief voorblad, illustraties, tabellen, grafieken en literatuurlijst. In totaal mogen niet meer dan 3 figuren, grafieken, tabellen of illustraties toegevoegd worden.  

Beoordeling
De beoordeling van de klinische les staat uitgeschreven in de studentenhandleiding onder de bijlage ‘Beoordelingscriteria klinische les’.

Onvoldoende beoordeling
Bij een onvoldoende beoordeling, wordt altijd de examinator geconsulteerd en de les een tweede maal beoordeeld. Indien een klinische les met een onvoldoende wordt beoordeeld, dient de student, met het commentaar van de beoordelaar en de examinator, de klinische les te herschrijven. Een klinische les kan maximaal twee keer herschreven worden. Indien de derde versie van de klinische les weer als onvoldoende wordt beoordeeld volgt een nieuwe klinische stage van 6 weken met een nieuwe klinische les (een geheel nieuwe casus). Bij een negatieve beoordeling van de praktijkstage en positieve beoordeling van de klinische les blijft de beoordeling van de klinische les gedurende 1 jaar geldig. 

Prijs voor beste klinische les
Ieder jaar wordt door Medische Alumnivereniging Antonius Deusing een prijs uitgereikt voor de beste klinische les van dat jaar. Deze prijs heet de Prof. Rein Zwierstra prijs. Iedere M3-student die hoger dan een 8.5 haalt op zijn/haar klinische les, komt in aanmerking voor deze prijs. Meer informatie hierover vind je via deze link.