Semi-arts stage

Op deze website kun je meer informatie vinden over de masterfase. De leidende en meest geupdate informatie is te vinden op Study Info

Algemeen
De semi-arts stage is een stage die totaal 20 weken duurt. Deze stage bestaat uit een 14-weekse romp en een 6-weekse verdiepingsstage.

Voordat je kunt beginnen met je semi-arts stage, schrijf je een aanvraag en deze moet goedgekeurd worden door de faculteit. Vanuit de faculteit worden er verschillende semi-arts stages aangeboden, maar je kan ook zelf je semi-arts stage regelen. Minimaal 6 weken voor aanvang moet je je semi-arts stage aanvragen. Informatie over de aanvraag, samenhang tussen de romp- en verdiepingsstage en de facultair begeleider vind je onder het kopje aanvraag. Je kunt de aanvraag indienen op Scorion.

Tijdens de semi-arts stage wordt er verwacht dat je een klinische les schrijft over een casus die je gezien hebt.

Na afloop van de stage wordt er gevraagd om een openbare beoordeling te geven over de stage, zodat je de studenten na jou een beeld kan geven hoe jij de afdeling en de begeleiding vond. Vul dus na afloop van je stage de evaluatie in.

Contactgegevens voor voor de SAS zijn op Study Info te vinden.

Handleiding
Op Study Info vind je de handleiding van de faculteit met uitleg over de aanvraag, de stage zelf en de beoordelingen.

Aanbod
Het aanbod van de semi-arts stage kan je hier vinden. Ook via de specialismenpagina zijn afdelingen te vinden waar semi-arts stages mogelijk zijn. Op de vacaturebank van Panacea staan vaak ook wel een aantal semi-artsstages.

Naast het aanbod van de faculteit is het in veel gevallen ook mogelijk om zelf je stage te regelen. Ook zijn er stages mogelijk welke niet duidelijk omschreven staan in het aanbod. Een voorbeeld is de stage op de SEH van het Martini Ziekenhuis. Die is ondergebracht onder de verschillende specialismen: Interne geneeskunde, chirurgie of cardiologie. Het beste kun je de contactpersoon bellen van het ziekenhuis bellen om te vragen of de stage die je had bedacht mogelijk is. E-mailen kan ook maar met bellen heb je meteen duidelijkheid en kun je horen wat de mogelijkheden zijn. Kijk voor een contactpersoon naar een stage welke wel vanuit dat ziekenhuis wordt aangeboden, in de kleinere ziekenhuizen is vaak één persoon verantwoordelijk voor de coassistenten.

Wil je buiten de Onderwijs- en Opleidingsregio (OOR) Noord- en Oost-Nederland (de regio waarin de reguliere M1- en M2-coschappen worden gelopen) je semi-arts stage regelen zorg dan voor een goede reden waarom je je stage daar wilt doen. Gangbare redenen: een bepaalde operatie wordt alleen in dat ziekenhuis verricht, of het ziekenhuis is gespecialiseerd in een bepaalde aandoening waar jij zeer geïnteresseerd in bent. Probeer creatief te zijn. Persoonlijke (privé) argumenten worden zelden geaccepteerd. Je moet voor een semi-arts buiten de OOR wel toestemming vragen. 

Je Semi-artsstage kan je ook in het buitenland doen, op deze pagina van Study Info is daar meer informatie over te vinden.


Aanvraag
Voor de aanvraag van je semi-arts stage moet je een aantal stappen doorlopen. De aanvraag kan je indienen in Scorion. Een voorbeeldaanvraag vind je via deze link.

Via Scorion moet je in overleg met de co-assistenten coordinator of secretariaat afdeling de stage reserveren. 

De aanvraag bestaat uit 3 delen. Een beschrijving en motivatie voor je 14 weken stage, een beschrijving en motivatie voor je 6 weken stage en een beschrijving van de samenhang tussen de twee stages.

De faculteit vereist een duidelijke samenhang, deze kan erg voor de hand liggen: bijvoorbeeld 14 weken zaalstage interne geneeskunde en 6 weken SEH interne geneeskunde. Maar kan ook minder voor de hand liggen: bijvoorbeeld 14 weken acute geneeskunde op de SEH en 6 weken acute psychiatrie. Wil je kiezen voor een minder voor de hand liggende combinatie, probeer dan te zoeken naar een overkoepelend thema. Het thema kan in dit  geval bijvoorbeeld acute geneeskunde zijn.

De manier waarop in de praktijk de stage wordt ingericht wijkt vaak af van de aanvraag echter voor goedkeuring van de faculteit is een duidelijke samenhang vereist. Wat kan helpen is om in je motivatie toe te lichten wat je uiteindelijke doel is. Als je bijvoorbeeld huisarts wilt worden kan het een goede keuze zijn om diverse stages te lopen.

Meer informatie over de aanvraag vind je hier op Study Info

Facultair begeleider
Naast de stagebegeleider op de werkvloer van het ziekenhuis dien je zelf, als je stage buiten de OOR of in het buitenland loopt, een facultair begeleider te zoeken. Deze is bij voorkeur deskundig op het gebied, waarin je de stage wilt lopen. De facultair begeleider ondersteunt de semi-arts bij het indienen van de aanvraag en accordeert de aanvraag. Een facultair begeleider moet tijdig benaderd worden.

Specialisten met een vast dienst verband bij het UMCG of één van de affiliaties mogen als facultair begeleider optreden. Het kan voorkomen dat facultaire begeleider en directe stagebegeleider een en dezelfde persoon zijn, maar de voorkeur heeft dit niet.