Stage wetenschap

Op deze website kun je meer informatie vinden over de masterfase. De leidende en meest geupdate informatie is te vinden op Nestor

Algemeen
De stage wetenschap is bedoeld om studenten kennis te laten maken met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Hierbij leer je je te verdiepen in een specifiek deel binnen de geneeskunde en daar over te schrijven. Kijk voor de stage wetenschap handleiding bij Nestor > Study Info.

In de Nestor course van de stage wetenschap is deze ook te vinden, samen met de benodigde formulieren! Let op: de Nestor course kun je zoeken door bij courses stage wetenschap in te typen, het is een course van 2013-2014.

- Deze stage doe je gedurende een periode van 20 fulltime aaneengesloten weken en omvat in totaal 27 ECTS.
- De stage kan zowel in Nederland als in het buitenland plaatsvinden
- Voordat je kunt beginnen met je wetenschappelijke stage, moet je een aanvraag schrijven en deze moet goedgekeurd worden door de faculteit. Deze aanvraag schrijf je in overleg met je begeleider(s).
- De stage wetenschap sluit je af met een schriftelijk verslag, dat voldoet aan de eisen die door de faculteit worden gesteld. De beoordeling van dit verslag is gebaseerd op een beoordeling van de facultair begeleider en van de commissie Omgaan Met Wetenschap (OMW).
- Aan het eind van jouw stage vragen we je om een evaluatie in te vullen over jouw stage. Dit is een persoonlijke evaluatie waarbij je kunt laten weten hoe de stage bevallen is. Hierdoor kunnen de studenten na jou een beeld krijgen hoe je de afdeling ervaren hebt. De evaluatie is alleen zichtbaar voor mede-studenten, en dus niet voor het Onderwijsinstituut, of jouw begeleider.

Vóór M1 of tijdens M3
De stage vindt in principe plaats in jaar 3 van de Masteropleiding maar kan ook voorafgaand aan de junior coschappen van het eerste jaar van de Masteropleiding worden gedaan. Dit laatste is echter alleen het geval als de student dit doen om aan het PhD-traject te kunnen beginnen. Ook voor hen is deze website bedoeld, omdat er minder jaargenoten zijn die ervaring hebben met deze stage.

De keuze voor het tijdstip van je stage wetenschappelijk is persoonlijk. Beide mogelijkheden hebben voor en nadelen. Wanneer je je stage wetenschap voorafgaand aan M1 doen, maak je eerder kennis met het zelfstandig uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Veel studenten merken dat het zelfstandig uitvoeren van onderzoek leuker is dan gedacht. Wanneer je hier eerder tijdens je opleiding achter komt, kun je eventueel na je stage wetenschap een artikel schrijven om te gaan publiceren. Dit is ook een voorwaarde voor een MD/PhD traject, waarbij je je coschappen combineert met een promotietraject. Een voordeel van je stage wetenschap in je M3 jaar, is dat je meer een idee hebt welke richting je leuk lijkt. Hier kun je je stage op aanpassen. Ook is het gemakkelijker om een promotieplek te krijgen als de afdeling je al kent van je stage wetenschap.

Aanbod
De keuze van een stage wetenschap is iets wat je zelf kan en moet bepalen. Je mag zelf beslissen in welk land, stad en op welke afdeling je dit doet. Grofweg zijn er twee manieren om aan een stage te komen:

1. Een onderzoeker zoekt een student voor een stage wetenschap.
JSM Groningen heeft de mogelijkheid voor onderzoekers om een advertentie te zetten op hun website. Hier staan ook onderzoeksprojecten voor stage wetenschappers. Via de studiegids wordt deze website aangeraden. Op de vacaturebank van panacea staan ook vaak een aantal stageplekken.

2. Je gaat zelf op zoek naar een onderzoek.
Indien je voor deze optie gaat, is dit het moment om je netwerken aan te spreken. Heb je ooit een arts gehoord die enthousiast was over zijn onderzoek, mail deze persoon om vragen te stellen. Mocht je niemand van een bepaald specialisme kennen, trek dan de stoute schoenen aan en stuur een mail met de vraag of het mogelijk is om stage wetenschap bij hen te doen en of je een keer langs kunt komen om kennis te maken. Vaak komt deze mail dan vanzelf bij de juiste persoon terecht.

Wil je je stage wetenschap buiten de Onderwijs- en Opleidingsregio (OOR) Noord- en Oost-Nederland doen, mail dan naar de coördinator van de stage wetenschap: prof. dr. G.J. ter Horst (g.j.ter.horst@umcg.nl).

Tip: Het is leuk om onderzoek te doen bij een specialisme, waar ook anderen (studenten, arts-onderzoekers, promovendi) bezig zijn met onderzoek. Op die manier kun je veel overleggen en hoef je niet voor alles het wiel zelf opnieuw uit te vinden. Vraag hiervoor rond bij medestudenten!

Buitenland
Mocht je stage in het buitenland willen doen, maar je kent geen buitenlandse artsen, dan zijn er twee manieren om aan contactgegevens te komen:
1. De eerste is aan Nederlandse artsen met onderzoekservaring bij een specialisme vragen of deze connecties heeft in het land waar je heen zou willen gaan.
2. Een andere mogelijkheid is om contact op te nemen met drs. R. Tuinsma (Coördinator Internationalisering), contactgegevens zijn te vinden via Nestor. Je kunt via de centrale studentenbalie Geneeskunde een afspraak met hem maken.
Het Onderwijsinstituut heeft een site speciaal voor M3-stages in het buitenland, klik hier voor meer informatie.

Aanvraag
Als je een begeleider hebt gevonden, kun je beginnen met het schrijven van de aanvraag. Dit is een korte opzet en moet goedgekeurd worden vóórdat je aan de stage kunt beginnen. De aanvraag schrijf je in overleg met je begeleider(s). Wat in de aanvraag moet komen staat duidelijk in de handleiding. In de Nestor course Stage wetenschap GNK - master staat bij de aanvraag een format dat je kunt gebruiken.

Zorg er samen met je begeleider voor dat het project vooral behapbaar en overzichtelijk blijft en dat je geen ‘slaafje’ wordt van een arts of promovendus en alle vervelende klusjes moet opknappen. Twintig weken lijkt lang, maar onderzoek valt altijd tegen.

Let bijvoorbeeld op met interventie studies waar een goedkeuring van de Medisch Ethische Toetsings Commissie (METC) voor nodig is. Dit duurt vaak minstens een half jaar en is dus nauwelijks geschikt voor een stage wetenschap!

Let ook op bij studies waarbij je zelf patiënten moet includeren, lijkt het vooraf al lastig dan is er een grote kans dat dit niet binnen de beperkte tijd gaat lukken! De aanvraag moet goedgekeurd worden door de faculteit en moet maximaal 4 weken van tevoren worden ingeleverd en goedgekeurd zijn.

Belangrijk om te weten is dat de online-versie maar één keer kan worden verstuurd. Zorg daarom dat je begeleider de aanvraag in een word versie heeft goedgekeurd voordat je het bestand via Nestor verzendt. Meer informatie over de aanvraag en het verslag zijn te vinden in de handleiding stage wetenschap, welke in dezelfde cursus op Nestor te vinden is.

Verslag
Uitgebreide uitleg en de precieze richtlijnen voor het verslag zijn te vinden op Nestor - Study Info - Master - Stage wetenschap M3 - Handleiding voor studenten. Zoek dit niet op Google, daar staan verouderde richtlijnen tussen! Kijk altijd naar de meest recente variant van de richtlijnen in de studiegids.

Bij het schrijven van het verslag van je stage wetenschap komt een heleboel kijken. Onderschat het schrijven van je verslag niet. De universiteit kijkt streng na, dus zorg dat alles er netjes uitziet. Laat je verslag altijd nalezen door anderen, dan vis je veel onduidelijkheden en foutjes er zo uit. Een belangrijke tip is om alle bronnen die je gebruikt meteen in Refworks of Mendeley toe te voegen, en een geordende mappenstructuur te maken voor al je documenten. Door hier in het begin even wat extra tijd in te steken kan je de weken daarna alles veel sneller vinden.

Voor meer informatie over RefWorks, klik hier. Voor meer informatie over statistiek en SPSS, klik hier.

Prijs voor beste stage wetenschap
Ieder jaar reikt Medische Alumnivereniging Antonius Deusing een prijs uit aan de beste stage wetenschap van dat jaar. Iedere student die een 8.5 of hoger haalt op zijn/haar stage wetenschap komt hiervoor in aanmerking. Meer informatie over de wetenschapsprijs vind je hier.