Kas Controlecommissie (KCC)

Beste lid,

Wij zijn de Kascontrole commissie. Wij zijn verantwoordelijk voor het controleren van en advies geven over de geldzaken van de M.F.V. Panacea. De KCC is een controleorgaan voor het bestuur en is samengesteld met ervaren oud-bestuursleden en actieve leden. Dit jaar zijn de leden: Dieuwke Wijma (Penningmeester 2021), Esther Slomp, Femke Berger, Lotte van Lieshout (Penningmeester 2021/2022), Myrthe Mansholt (Commissaris Externe 2021), Thomas Katzori (Commissaris Interne 2019) en Zita van der Deure (Commissaris Externe 2021/2022).
Samen zorgen wij dat alles loopt met de gelden van de vereniging. Om ons beter te leren kennen of bij vragen over geld spreek ons gerust aan. Wij zijn vaak te vinden op Panacea activiteiten.

Liefs,
KCC’22/23