Oefenvragen voortgangstoets

Auteur: Gepubliceerd op: 
VGT-hulp

De voortgangstoets (VGT) zag er dit jaar, voor de meeste van ons, wel heel anders uit, en je bent misschien al zelfs wel helemaal vergeten dat hij ook weer terug zal komen! Deze vragen zijn uitgekozen om je voor te bereiden op de VGT. Daarmee ziet de VGT-hulp er deze editie eens anders uit. Jullie hebben deze vragen te danken aan geneeskundevragen.nl,een sitemet vele soortgelijke vragen over allerlei relevante onderwerpen in de geneeskunde. Van psychiatrie tot acute geneeskunde, er is voor ieder wat wils.

 

Vraag 1

7ABus2iS4_HLUJmCA7Izo47I7Aim1FIHhuo-dBAHVHZ0pvcqk1eUJJwd84YFevFmccWu-0RHfyHRZBIcbvWqZIJLOk-Qr0atH1YKLaEb4EPZZkWN77UKLv-BMg8chNfO9IaAnczL

Een 21-jarige patiënt presenteert zich met sinds 6 weken bestaande wisselende jeukklachten. Behoudens een allergische rhinitis in reactie op pollen (hooikoorts) en incidenteel NSAID-gebruik heeft patiënt een blanco voorgeschiedenis. Bij inspectie van de huid zie je erythemateuze en deels bleek gekleurde vlakke papels en plaques (zie foto). Wat is de waarschijnlijkheidsdiagnose?

 1. Chronische idiopathische urticaria

 2. Cutane manifestatie van pollenallergie (type I-hypersensitiviteit)

 3. Eczeem bij een atopische constitutie

 4. Eczemateuze geneesmiddelenreactie op NSAID’s

 

Juist antwoord: A

 

Uitleg

Dit is een klassiek klinisch beeld van urticaria. Urticaria (ook wel galbulten) zijn vluchtige, jeukende, afgeplatte verhevenheden in de huid, vaak erythemateus, soms bleek, die berusten op oedeem ten gevolge van een type I-reactie (IgE-gemedieerd, histaminesecretie). In de meeste gevallen wordt er geen oorzaak gevonden voor de urticaria en betreft het derhalve een idiopathische (spontane) urticaria. Wel is bekend dat mensen met atopische constitutie een hoger risico hebben op het ontwikkelen van urticaria.

Verder wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘acute’ en ‘chronische’ urticaria. Hiervoor geldt een arbitrair afkappunt van 6 weken; urticaria die 6 weken of langer bestaan worden aangeduid als chronische urticaria. 90% van de urticaria geneest binnen 3 maanden. De behandeling bestaat uit orale (niet-sederende) antihistaminica (zoals desloratadine of levocetirizine).

 

Vraag 2

gwH0K7pAaHAFYqR023HThqfNjyLUFGqqoKbte_9U42o6onkj7vYYlIoNcfS84OoQKB0YmbbO-jY-MLXrjB0c_0HcqZDIn-miQ-6RRYwLdHIDANBfGoTvoqkRcQVjzMmZs3QdOetd

Een vrouw van 38 jaar wordt via de oogarts naar de polikliniek neurologie verwezen in verband met gedeeltelijk gezichtsvelduitval bij beide ogen. Tijdens het consult valt bij het gezichtsveldonderzoek op dat bij de vrouw de temporale gezichtsvelden aangedaan zijn.
Waar in het traject van het visuele systeem is dit probleem het meest waarschijnlijk gelokaliseerd?

 1. Chiasma opticum

 2. Radiatio optica

 3. Tractus opticus

 4. Primaire visuele cortex

 

Juist antwoord: A

 

Uitleg

Het betreft hier een bitemporale hemianopsie. Uitval van beide temporale gezichtsvelden kun je alleen krijgen op een plaats waar beide zenuwbanen samenkomen en dit gebeurt in het chiasma opticum (zie afbeelding). Vaak ontstaat dit beeld in het kader van compressie van het chiasma door ofwel een hypofysetumor ofwel (veel zeldzamer) craniofaryngeomen.

 

Vraag 3

Een moeder negeert haar kind dat opspringt en nu veel aandacht trekt, in de hoop dat dit gedrag afneemt. Van welke vorm van operant conditioneren is hier sprake?

 1. Positieve bekrachtiging

 2. Positieve straf

 3. Negatieve bekrachtiging

 4. Negatieve straf

 

Antwoord: D

 

Uitleg

Het doel is dat het gedrag afneemt, dus is het een straf. Daarbij wordt iets ontnomen, namelijk aandacht, waardoor het negatief is. Dus negatieve straf.

 

Gedrag neemt toe

Gedrag neemt af

Iets toedienen

Positieve bekrachtiging

Positieve straf

Iets afnemen

Negatieve bekrachtiging

Negatieve straf

 

Wil jij oefenen met PROVOKE? Op geneeskundevragen.nl vind je een uitgebreide (gratis toegankelijke) collectie van relevante onderwerpen. Je vindt ze onder ‘Coschapvoorbereiding’!

Wil jij meer oefenvragen met typische casuistiek? Op de website van geneeskundevragen vind je meer dan 2000 vragen (mét illustraties en uitleg)! De ideale voorbereiding voor je coschappen en tentamens.